Veřejná zakázka malého rozsahu na provedení restaurování sbírkových předmětů ze sbírky hutnictví Národního technického muzea - praporu a stuhy pro instalaci v expozici objednatele a žerdi, hole a šerpy (Uzavřeno)

Uzavřeno: 
27.03.2013