Veřejná zakázka malého rozsahu - na provedení restaurování sbírkových předmětů ze sbírky hutnictví Národního technického muzea - bucharu z vodního hamru a strojních nůžek na kov s pohonem klikou od hřídele hamru (Uzavřeno)

Uzavřeno: 
27.03.2013