Veřejná zakázka malého rozsahu na provedení restaurovaná sbírkových předmětů ze sbírky hutnictví Národního technického muzea - Velké stroje a železné předměty - Restaurování pro expozici hutnictví. (Uzavřeno)