Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup, montáž a připojení vybavení - elektroinstalace silnoproudá - mobilní osvětlení pro výstavní sály NTM (Uzavřeno)