RNDr. Ivana Lorencová - publikační činnost

Publikační činnost

Ivana Lorencová

 

2020

LORENCOVÁ, Ivana. Jan Böhm – chemik a fotograf. Práce z dějin techniky a přírodních věd 56, NTM, Praha, 2020, ISBN 978-80-7037-274-6, 300 s.

 

 

2019

LORENCOVÁ, Ivana PLAVEC, Michal, (eds.). Od snů k realitě. František Běhounek (1898-1973). Let vzducholodi Italia. Práce z dějin techniky. Svazek 57. Praha: Národní technické muzeum 2019. ISBN 978-80-7037-315-6. 170 s.

 

LORENCOVÁ, Ivana. Život Františka Běhounka v datech. Publikační činnost Františka Běhounka. In: LORENCOVÁ, Ivana – PLAVEC, Michal (eds.), Od snů k realitě. František Běhounek (1898-1973). Let vzducholodi Italia. Práce z dějin techniky 57, Praha, 2019, NTM, ISBN 978-80-7037-315-6, s. 67-77.

 

LORENCOVÁ, Ivana. František Běhounek – fyzik, radiolog, polárník, cestovatel, akademik, popularizátor vědy a techniky, spisovatel, In: LORENCOVÁ, Ivana – PLAVEC, Michal (eds.), Od snů k realitě. František Běhounek (1898-1973). Let vzducholodi Italia. Práce z dějin techniky 57, Praha, 2019, NTM, ISBN 978-80-7037-315-6, s. 9-66.

 

LORENCOVÁ, Ivana. Život a dílo Karla Kruise. In: LORERCOVÁ, Ivana – ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa (eds.), Karel Karel Kruis – Mezi vědou, technikou a uměním fotografie. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Praha, 2019, ISBN 978-80-7285-233-8, NTM, Praha, 2019, ISBN 978-80-7037-316-3, s. 11-50.

 

LORENCOVÁ, Ivana – ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Kruis jako technolog, vědec a vysokoškolský učitel. In: LORERCOVÁ, Ivana – ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa (eds.), Karel Kruis – Mezi vědou, technikou a uměním fotografie. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Praha, 2019, ISBN 978-80-7285-233-8, NTM, Praha, 2019, ISBN 978-80-7037-316-3, s. 50-71.

 

 

2018

LORENCOVÁ, Ivana – KOPECKÁ, Ivana – PALAS, Jan, Chemistry around Us. Catalogue of the Exhibition. NTM, Praha, 2018, ISBN 978-80-7037-287-6, 301s.

 

 

2017:

LORENCOVÁ, Ivana, Historické naučné a technické hračky a školní pomůcky. In: Perspektivy české muzejní edukace, NTM, Praha, 2017, ISBN 978-80-7036-516-8, s. 51-57.

 

LORENCOVÁ, Ivana, Kontaktní čočka. In: Příběhy věcí - 100 artefaktů za posledních 100 let. Labyrint, Praha, 2017, ISBN 978-80-87260-90-6, s. 114-117

 

 

2016:

 

LORENCOVÁ, Ivana, Historické naučné a technické hračky a školní pomůcky. In: Perspektivy české muzejní edukace. Sborník příspěvků z konference. Národní muzeum, Praha 2016, ISBN 978-80-7036-516-8, s. 30-45.

 

LORENCOVÁ, Ivana, Vynálezce František Kašpar a jeho přínos k lékařství během první světové války. In: Věda a technika v českých zemích v období první světové války, Jana Kleinová - Hana Králová (eds.). Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 44. NTM, Praha 2016, ISBN 978-80-7037-264-7, s. 119-132.

 

2015:

LORENCOVÁ, Ivana a kol. Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky. Národní technické muzeum, Praha 2015. ISBN 978-80-7037-259-3, 340 s.

 

LORENCOVÁ, Ivana. Sbírky pod mikroskopem v laboratořích Národního technického muzea. Chemické listy, 109, 2015, s. 85–86.

 

LORENCOVÁ, Ivana. Expozice Chemie kolem nás v Národním technickém muzeu má nový katalog. Chemické listy, 109, 2015, s. 577–578.

 

LORENCOVÁ, Ivana. Česká věda v boji proti virům. Antonín Holý – český chemik světového významu (scénář k mezinárodní výstavě + samostatná brožura). Ústav organické chemie a biochemie a Česká centra, Praha 2015.

 

2014:

LORENCOVÁ, Ivana a kol. Průvodce expozicí Chemie kolem nás. Národní technické muzeum, Praha 2014, ISBN 978-80-7037-234-0

LORENCOVÁ, Ivana, Chemie kolem nás. Chemické listy 7/2014, s. 720.

LORENCOVÁ, Ivana, Vzdělávací projekty pro malé i větší chemiky v Národním technickém muzeu. Chemické listy 10/2014, s. 1005-1006.

LORENCOVÁ, Ivana – KOPECKÁ, Ivana - PALAS, Jan, Katalog expozice Chemie kolem nás. NTM, 2014, ISBN 978-80-7037-234-0, 301s.

LORENCOVÁ, Ivana, Výuka chemie v meziválečném Československu. In: KLEINOVÁ, Jana (ed.), Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 39, NTM 2014, ISBN 978-80-7037-245-6, 115-128s.

MELKUS, René – HOSŤÁK, Jan, Hudba ve

 

2013:

 

LORENCOVÁ, Ivana, Hydrogels. In: Otto Wichterle, Scientist and Inventor. Czech Centres, Prague 2013, s. 24-26

LORENCOVÁ, Ivana, Silon. In: Otto Wichterle, Scientist and Inventor. Czech Centres, Prague 2013, s. 22-23

LORENCOVÁ, Ivana, Spolupráce Otto Wichterleho a Drahoslava Líma na objevu hydrogelů. In: Otto Wichterle (1913-1998). Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, ISBN 978-80-86276-38-0, Prostějov 2013, s. 20-32.

2012:

LORENCOVÁ, Ivana, Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea. Práce z dějin techniky a přírodních věd 33, Národní technické muzeum, Praha 2013, ISBN 978-80-7037-221-0

 

LORENCOVÁ, Ivana (ed.), Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Národní technické muzeum, Praha 2012. ISBN 978-80-7037-210-4

 

LORENCOVÁ, Ivana, Spolupráce Otto Wichterleho a Drahoslava Líma na objevu hydrogelů. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, ISSN 0231-9454, Praha 2012

 

2011:

 

LORENCOVÁ, Ivana, The Twisted Life Course of the Chemist Jan Roček. In: Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. Conference Proceedings (Marco Stella, Soňa Štrbáňová & Antonín Kostlán Eds.). Centre for the History of Sciences and Humanities of the Institute for Contemporary History of the ASCR. ISBN 978-80-7285-146-1. Prague 2011

 

LORENCOVÁ, Ivana: Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii. In: Jáchymovský smolinec a kovové rádium. Rozpravy Národního technického muzea 215, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931, s. 9–15

LORENCOVÁ, Ivana: Osobnost Otto Wichterleho a jeho přínos makromolekulární chemii. 50 let od sestrojení „čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na výrobu kontaktních čoček. In: Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6.

LORENCOVÁ, Ivana: Jan Roček, Eva Ročková. In: Sto českých vědců v exilu. (Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán (eds.)), Academia, Praha 2011. ISBN 978-80-200-1915-8, s. 459–463

LORENCOVÁ, Ivana – NOVOTNÝ, Michal (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6

LORENCOVÁ, Ivana (ed.), Jáchymovský smolinec a kovové rádium. Z dějin hornictví 40, Rozpravy Národního technického muzea 215, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931

HOŘEJŠ, Miloš – LORENCOVÁ, Ivana (eds.), Dějiny vědy a techniky 16. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 218. ISBN 978-80-7037-100-8, Praha 2011

 

LORENCOVÁ, Ivana: Marie Curie-Skłodowska – sto let od udělení Nobelovy ceny za objev radia. In: Československý časopis pro fyziku, 2/2011, s. 115–121

LORENCOVÁ, Ivana: Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii. In: Jáchymovský smolinec a kovové rádium. Rozpravy Národního technického muzea 215, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931, s. 9–15

 

LORENCOVÁ, Ivana: Jan Roček, Eva Ročková. In: Sto českých vědců v exilu. (Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán (eds.)), Academia, Praha 2011. ISBN  978-80-200-1915-8, s. 459–463

 

2010:

Lorencová, Ivana: Vlastimil Matula – významná postava poválečné radiologie. Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. In: Práce z dějin techniky a přírodních věd 24. Praha, Národní technické muzeum, Praha 2010. ISBN 978-80-7037-197-8. s. 73–80

 

 

2009:
Hořejš, M. - Lorencová, I. (eds): Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 20. NTM, Praha 2009. ISBN 978-80-7037-181-7

 

Lorencová, Ivana: Výstavba chemických závodů Spolku pro chemickou a hutní výrobu v období protektorátu v Rybitví u Pardubic. In: Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 20. NTM, Praha 2009. ISBN 978-80-7037-181-7

 

 

Lorencová, Ivana: Developement of Chemical Technology in Europe and America in the 20th Century. In: Iranian Journal for the History of Science, No. 7, Teheran 2009, s. 25-45.

2008:

Janovský, I. - Lorencová, I. (ed.): 50 let kosmonautiky - výročí startu první umělé družice Země. Práce z dějin 19, NTM Praha 2008. ISBN 978-80-7037-180-0

 

Lorencová Ivana – Laboutková Irena : Rudolf hrabě z Vrbna – šlechtic, podnikatel, diplomat, vědec a mecenáš umění. In: Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem, TU Ostrava 2008, s. 129-136

 

2007

 

Lorencová, Ivana : Chemický výzkum ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v 1. polovině 20. století. In: Rozpravy NTM 203, Dějiny vědy a techniky 15, Praha 2007, s. 7-21, ISBN 80-7037-163-3

 

Lorencová, Ivana: Vladislav Přistoupil jako jeden z prvních českých výzkumných chemiků ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu. DVT 1/2007, s. 35-41

Lorencová, Ivana: Chemický výzkum u firmy Baťa do r. 1945. In: Tomáš Baťa – doba a společnost. Nadace T. Bati, Zlín 2007, s. 230-243

 

2006:

Lorencová, Ivana: Historické učebnice chemie v 16. - 18. století. In: Rozpravy NTM 200, Dějiny vědy a techniky 14, Praha 2006, s. 65-77, ISBN 80-7037-158-7

Lorencová, Ivana: Trendy průmyslové chemie od konce 19. století ve světě a v českých zemích. In: Vývoj biotechnologie a průmyslové chemie. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv.12, Praha 2006, s. 65-138, ISBN 80-7037-156-0

Lorencová, Ivana: Chemistry and Society in the 20th Century: Science, Engineering and Technology. In: Acta historie rerum naturalium necnon technicarum Vol. 9 (2006)