RNDr. Ivana Lorencová

Publikační činnost

Jméno a příjmení:

Ivana Lorencová

Titul:

RNDr.

Kontaktní adresa:

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Telefon:

220 399 190; 777 710 799

E-mail:

ivana.lorencova@ntm.cz

 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 

1988
Státní rigorózní zkouška, titul RNDr., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
Specializace: jaderná chemie

 

 1982-1987
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
Obor: chemie

 

 

Zaměstnání:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 - dosud

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Vedoucí Oddělení dějin vědy a techniky
Odbor vědeckého tajemníka

2006 - 2007
Projekt Obrazy z českých dějin 1914 – 2004 (grantový projekt podpořený z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3, opatření 3.1 - rozvoj počátečního vzdělávání) regionu NUTS 2 Hlavní město Praha) Vedoucí realizačního týmu

2006
Projekt Interaktivní edukativní program ENTER (grantový projekt podpořený z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3, opatření 3.1 - rozvoj počátečního vzdělávání) regionu NUTS 2 Hlavní město Praha)
Externí konzultant

2004 - 2008
Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd
Výzkumný a vývojový pracovník

1999 - 2002
Vzdělávací podprogram EU Socrates/Comenius 1 (projekt evropské spolupráce mezi školami ČR, Rakouska, Belgie, Polska)
Projektový manažer
 

1997 - 2004
Gymnázium, Nad Vodovodem, Praha 10
Profesor chemie, koordinátor vzdělávacích aktivit, konzultant MŠMT pro výuku na SŠ
 

1986 - 1987
Ústav pro výrobu, výzkum a využití radioizotopů, Rádiová, Praha 10
Odborný pracovník

 

Odborné aktivity:

 

 

 

 

 

2020:

 

 

 

 

 

Výstava Jan (Johann) Böhm – chemik a fotograf v Národním technickém muzeu

2019:

Výstava „Karel Kruis: mezi špičkovou vědou a uměním fotografie“ v Národním technickém muzeu a v Národní technické knihovně

2018:

Přednáška na University of Cambridge, Velká Británie, The Story of Two Renowned Scientists – Chemists, of their Worldwide Significant Discoveries and Workplaces at Research Institutes of the Czechoslovak Academy of Sciences in the 1970s and 1980s

Spolupráce s Českými centry/Českou inovací na interaktivní putovní výstavě Czech Innovation EXPO

Spolupráce s Velvyslanectvím Lucemburského Velkovévodství a University of Luxembourg v Esch-sur-Alzette na realizaci mezinárodní výstavy Czech Technical Discoveries (Přínos české vědy a techniky světu)

2017:

Expozice Historie kontaktních čoček, která navazuje na stálou výstavu Chemie kolem nás

2015:

Výstava Czech Science Fights Viruses (Česká věda bojuje s viry) věnovaná životu a dílu chemika Antonína Holého, spolupráce s Ústavem organické chemie a biochemie a Českými centry, vernisáž na EXPO Milano, nyní jako putovní

2013:

Trvalá expozice Chemie kolem nás v Národním technickém muzeu

Výstava Věda kontra viry (60 let Ústavu pro organickou chemii a biochemii)

2011:

Spolupráce s Českými centry na výstavě Otto Wichterle – český vědec a vynálezce, výstava ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a s Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Členství ve společnostech:

Česká společnost chemická,
Společnost pro dějiny věd a techniky