RNDr. Eva Svobodová, Ph.D. - publikační činnost

Nejvýznamnější publikační činnost:

Kopecká I., Svobodová E.: Metody průzkumu historických materiálů. Grada Publishing, a.s., Praha 2019, ISBN 978-80-271-2240-0 Grada Publishing; ISBN 978-80-7037-314-9 Národní technické muzeum, 96 s.

Svobodová E., Sýkorová H., Kadavá J., Kopecká I.: Využití luminometru pro ověření přítomnosti plísní. Fórum pro konzervátory-restaurátory Vol. IX, č. 2 (2019) 81–86

Želinská J., Kopecká I., Svobodová E., Milovská S., Hurai V.: Stratigraphic EM-EDS, XRF, Raman and FT-IR analysis of multilayer paintings from the Main Altar of the St. James Church in Levoča (Slovakia). Journal of Cultural Heritage 33 (2018) 90-99

Kopecká I., Štanzel T., Svobodová E.: Průzkumy skleněných negativů z archivu Poldi. Fórum pro konzervátory-restaurátory (2018) 46-50

Kopecká I., Svobodová E., Vlková D.: Barevná kresba E. Filly Zápas zvířat – průzkum před restaurováním. Fórum pro konzervátory-restaurátory (2017) 19-22

Kopecká I., Svobodová E., Čechák T., Trojek T.: Průzkum herbáře ze sbírek NTM. Fórum pro konzervátory-restaurátory (2017) 79-84

Svobodová E., Kopecká I., Čechák T., Prokeš R.: Historické metalické laky. Fórum pro konzervátory-restaurátory (2016) 58-63

Šefců R., Steckerová A., Maixner J., Pitthard V., Svobodová E., Turková I.: Učenec ve studovně. Fórum pro konzervátory-restaurátory (2016) 3-12

Kopecká I., Svobodová E.: Methodology for infrared spectroscopy analysis of sandwich multilayer samples of historical materials. Heritage Science (2014) 2:22. doi:10.1186/s40494-014-0022-1

Svobodová E., Bosáková Z., Ohlídalová M., Novotná M., Němec I.: The use of infrared and Raman microspectroscopy for identification of selected red organic dyes in model colour layers of works of art. Vibrational Spectroscopy 63 (2012) 380–389

Svobodová E., Bosáková Z., Lokajová J., Tesařová E., Coufal P.: Use of Capillary Zone Electrophoresis and Micellar Electrokinetic Chromatography for Separations of Anthraquinone Derivatives. Analytical Letters 44, issue 10 (2011) 1783-1795