RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.

RNDr. Eva Svobodová, Ph.D.

Publikační činnost

Jméno a příjmení:

Eva Svobodová

Titul:

RNDr., Ph.D.

Kontaktní adresa:

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Telefon:

220 399 170

E-mail:

eva.svobodova@ntm.cz

 

 

Vzdělání:

2011
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, uznání rigorózního titulu z analytické chemie; RNDr.
2006 – 2011
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, doktorské studium studijního programu analytická chemie; Ph.D.
2006 – 2009
Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze, obor technologie konzervování a restaurování; Bc.
2001 – 2006
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor analytická chemie; Mgr.

 

 

Pracovní zkušenosti:

2012 – dosud
Národní technické muzeum v Praze, výzkumný a vývojový pracovník
2009 – 2012
UJP PRAHA a.s., vedoucí chemické laboratoře
2002 – 2005
Akademie věd ČR, ústav termomechaniky, pomocný pracovník

 

 

Specializace:

Zabývá se především identifikací anorganických i organických látek – pojiv barevné vrstvy, přírodních pigmentů a barviv, pryskyřic a moderních materiálů metodami molekulové spektrální analýzy.

 

 

Účast na grantech a výzkumných záměrech:

2016 – dosud
Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní technické muzeum (spoluřešitel, MK, DKRVO MK000023299)
2012 – 2015
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci (spoluřešitel, MK, NAKI DF12P01OVV034)
2007 – 2009
Analýza přírodních a syntetických pigmentů pro restaurátorské účely (hlavní řešitel, GAUK 69807)
2006 – 2007
Chemická analýza aplikovaná na studium a ošetřování uměleckých děl – nové přístupy k výuce (spoluřešitel, FRVŠ 1607/2006/G6)