Mgr. Pavel Kodera Ph.D.

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Pavel Kodera
Titul: Mgr. Ph.D.
Kontaktní adresa: NTM - Centrum stavitelského dědictví v Plasích, Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Telefon: 777 190 734
E-mail: pavel.kodera@ntm.cz
   
Vzdělání: 1999-2008
Fakulta architektury ČVUT v Praze
obor: Dějiny architektury a rekonstrukce památek
titul: Ph.D.

1992-1997
Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích
obor: Kulturní historie (neučitelský obor)
titul: Mgr.

   
Pracovní zkušenosti:

2015-

Národní technické muzeum

vedoucí Centra stavitelského dědictví NTM Plasy

2011-2015
Národní technické muzeum
koordinátor projektu "Centrum stavitelského dědictví v Plasích"

2004-2011
Národní technické muzeum
archivář Archivu architektury a stavitelství 

2005-2010
Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta
odborný pracovník

2000-2002
Výzkumné centrum pro dějiny vědy (společné Archivu AV ČR a Univerzity Karlovy)
odborný pracovník

1997-2005
Archiv Akademie věd ČR
odborný pracovník (1999-2005), CVS (1997-1999)