Mgr. Michal Novotný - publikační činnost

2020

Chrám umění Rudolfinum, Jakub Bachtík, Lukáš Duchek, Jakub Jareš (eds.), Praha 2020 (Novotný, Michal: Poslanecká sněmovna v Rudolfinu, Rudolfinum v moci nacistů, s. 281–364)

 

2019

Mandažiev, Petr – Novotný, Michal: Vily Ringhofferů na Smíchově. In: Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika. Národní technické muzeum : Praha 2019, s. 420–470

Novotný, Michal: Ringhofferové a urbanismus města Smíchova. In: Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika. Národní technické muzeum : Praha 2019, s. 510–538

Biografický slovník obětí perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945. I. Svazek (A–K), Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds.), Karolinum 2019, (hesla: Jan Čipera, Alfred Grotte)

 

2018

Dufek, Pavel – Maršálek, Zdenko – Novotný, Michal: Podnikání v širokém záběru: podniky rodiny Beniesů a Mercy v Čechách v letech 1890–1950. In: Rodinné podnikání v moderní době, Milan Hlavačka – Pavel Bek a kol., Praha 2018, s. 249–273

Novotný, Michal: Spor krále Václava I. Se synem Přemyslem Otakarem v roce 1249 a Juditina věž. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 48 (19), Příběh Juditiny věže, 2018, č. 1, s. 29–30

Novotný, Michal, Cesta Klubu Za starou Prahu do Juditiny věže. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 48 (19), Příběh Juditiny věže, 2018, č. 1, s. 42–48 (za spolupráce Helgy Turkové a Jaroslava Navrátila)

 

2016

Hozák, Jan – Novotný, Michal: Průvodce budovou Národního technického muzea, Národní technické muzeum : Praha 2016

Novotný, Michal: River Terrace Hotel alias Hotel Smíchovské nábřeží. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 46 (17), 2016, č. 2, s. 4–8

Novotný, Michal: Cíp z kabátu ostudy. Demolice Prager Tagblatt. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 46 (17), 2016, č. 2, s. 16–22

 

2015

Novotný, Michal: Jak železnice zasáhly do vývoje měst. In: Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea 11. Křižovatky architektury, Národní technické muzeum 2015, s. 3–10

Novotný, Michal: Za železničními dílnami v Bubnech. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 45 (16), 2015, č. 3, s. 24–26

 

2014

Železniční muzeum Národního technického muzea na Masarykově nádraží v Praze (studentská architektonická soutěž, Michal Novotný (ed.). In: Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea 9, Národní technické muzeum 2014

Novotný, Michal: Kolonie Společnosti pro stavbu dělnických obydlí v Praze – Smíchov, Bubny. In: Průzkumy památek XXI, č. 1, 2014, s. 137–148

Novotný, Michal: The Way of the Schlick Family towards Silver Mining in Joachimsthal. In: 5th International Conference of the European Society for the History of Science. Scientific Cosmopolitanism and local cultures: Religions, Ideologies, Societies. Proceedings. Athens, 1. – 3. November 2012. Gianna Katsiampoura (ed.), Athens 2014, s. 313–319

 

2013

Průvodce po Národním technickém muzeu, Hynek Stříteský (ed). In: Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea – speciál, Národní technické muzeum 2013 (kapitoly: Budova NTM, Expozice doprava – železnice, Depozitář železničního muzea v Chomutově, Připravované Železniční muzeum na Masarykově nádraží) (Guide to the National Technical Museum)

Disappeared Science. Biographical dictionary of Jewish scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945, Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds.), Červený Kostelec – Praha 2013 (heslo Alfred Grotte)

Novotný, Michal: Nákladové nádraží Žižkov. Zastavení k 10. výročí zahájení snahy o památkovou ochranu. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 43 (14), 2013, č. 2, s. 29–31

2013

Horčáková, Václava – Chodějovská, Eva – Juřina, Petr – Krejčí, Jiří – Ledvinka, Václav – Novotný, Michal – Semotanová, Eva – Šimůnek, Robert: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 24 – Praha-Smíchov, Historický ústav AV ČR, Praha 2013, ISBN: 978-80-7286-200-9

Novotný, Michal: Jaroslav Fragner and the Unrealized Project of an Industrial Town in Kolin-Zálabí. In: Ondřej Ševeček – Martin Jemelka (eds.), Company towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013, s. 201–217.

2012

Novotný, Michal: Smíchov – industriální, dělnický, nový. Kontinuita územního plánování. In: Ivana Lorencová (ed.),Věda a technika v Československu od normalizace k tranformaci. Práce z dějin techniky a přírodních věd 28. Praha, Národní technické muzeum 2012, s. 271–286

Novotný, Michal: Podolský a smíchovský přístav. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 42 (13), 2012, č. 3, s. 50–60

Novotný, Michal: Provizorní budova bývalého Lawn Tennis Club Praha v Letenských sadech. Aneb Výletná. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 42 (13), 2012, č. 2, s. 34–27

Novotný, Michal: Zmizelý Smíchov. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 42 (13), 2012, č. 2, s. 24–29

Novotný, Michal – Prochazka, Karl: Zapůjčení repliky Marcusova vozu z Technického muzea Vídeň. Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea 8, Národní technické muzeum, 2012, s. 44–47

Novotný, Michal: Budova Národního technického muzea. Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea 6, Národní technické muzeum, 2012, s. 8–10

2011

Novotný, Michal: Rodina Beniesů a jejich cukrovarnické impérium. In: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Prameny a studie XXX. Národní zemědělské muzeum, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN (NTM) 978-80-7037-206-7. ISSN 0862-8483
Novotný, Michal: Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921–1938. In: Lorencová, Ivana (ed.), Z dějin hornictví 40, Rozpravy Národního technického muzea 215, Národní technické muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931
Novotný, Michal, Montánní historie na půdě NTM v šedesátých letech 20. století. In: Lorencová, Ivana – Novotný, Michal (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6
Novotný, Michal: Mates Šlik, pán z Holíče a Lokte. In: Poohří 1, sídla – správa – společnost, Louny 2011, s. 81–98
2010
Novotný, Michal: Holešovický a libeňský přístav. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 40 (11), 2010, č. 3, s. 36–46.
Novotný, Michal: Bytová výstavba v padesátých letech. In: Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24, NTM, Praha 2010. ISBN 978-80-7037-197-8. s. 128–150
Novotný, Michal: Ferra – budoucnost nejistá. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 40 (11), 2010, č. 22
Michal Novotný: Jaroslav Fragner a urbanismus města Kolína. In: Královehradecko 7, 2010
Michal Novotný: Cukrovar v Litoli a podnikatelská rodina Beniesů. In: Listy cukrovarnické a řepařské
2009
Novotný, Michal: Sklepy domů čp. 69–73 ve Spálené ulici. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 39 (10), 2009, č. 3, s. 20–22
Michal Novotný: Stavba budovy Národního technického muzea obrazem. In: Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 20. NTM, Praha 2009. ISBN 978-80-7037-181-7. s. 14–38
Miloš Hořejš – Michal Novotný: Hospodářské aktivity rodu Schliků na sklonku 19. století a v první polovině 20. století. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.–25. dubna 2009 v Turnově (Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13), Semily-Turnov 2009, s. 347–378. ISBN 978-80-86254-19-7
Richard Biegel – Michal Novotný: Stavba budov Československého zemědělského musea a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze. Průzkumy památek 16 (2009), s. 45–72. ISSN 1212-148
2005
Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Průvodce, ed. Lukáš Beran, Vladislava Valchářová, Praha 2005 (archivní průzkum a příprava podkladů hesel)
Zprávy z literatury:
Novotný, Michal (zpráva): Dagmar Blümlová – Jitka Rauchová a kol. (ed): Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Klementem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. Jihočeská univezita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, České Budějovice 2008. In: Dějiny věd a techniky 43, č. 1, 2010, s. 73–75
Novotný, Michal (zpráva): Oldřich Ševčík – Ondřej Beneš: Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře. Praha 2009. In: Dějiny věd a techniky 43, č. 2, 2010, s. 150
Novotný, Michal (zpráva): Jiří Brňovják – Aleš Zářický (eds.): Šlechtic podnikatelem. Podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. a 19. století. Ostrava 2008. In: Dějiny věd a techniky 42, č. 3, 2009, s. 201–203
Novotný, Michal (kronika): Slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie v EU – Praha, Staroměstské náměstí, středa 7. ledna 2009. In: Dějiny věd a techniky 42, č. 3, 2009, s. 194–195