Mgr. Michal Novotný, PhD.

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Michal Novotný
Titul: PhD.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 267
E-mail: michal.novotny@ntm.cz
   
Vzdělání: 2007 - 2015
Doktorské studium, Ústav českých dějin FF UK

1999 - 2007
Archivnictví a pomocné vědy historické (specializace archivnictví) – Historie (specializace hospodářské a sociální dějiny) na FF UK v Praze
   
Pracovní zkušenosti:

Od roku 2012

Ředitel odboru železničního muzea

Od roku 2008
Národní technické muzeum, Oddělení dějin vědy a techniky, výzkumný a vývojový pracovník

2008
Filozofická fakulta UK v Praze, vedoucí studijního oddělení

2005 – 2008
Filozofická fakulta UK v Praze, referent studijního oddělení (správa Informačního systému FF UK, přijímací řízení, doktorské studium)