Mgr. Jiří Hulák


Publikační činnost:

Jméno a příjmení: Jiří Hulák
Titul: Mgr.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 243
E-mail: jiri.hulak@ntm.cz
   
Vzdělání: 2000
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění
   
Pracovní zkušenosti: 2005
vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea

1995-2004
odborný pracovník oddělení průmyslového designu Národního technického muzea
   
Odborná specializace: Dějiny designu 20. století s hlavním zaměřením na design (resp. tvarově technické řešení) dopravních prostředků a design ve strojírenském průmyslu v českých zemích

Mapování současné domácí designérské scény s hlavním zaměřením na dopravní prostředky
a současného designu dopravních prostředků ve vztahu k historickému vývoji oboru

   
Výuka na vysokých školách:

Od 2005 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, výuka předmětu Dějiny průmyslového designu

Od 2004 – Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, odborný asistent (výuka předmětů Dějiny a teorie designu 1 a 2)