Mgr. Hynek Stříteský

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Hynek Stříteský
Titul: Mgr.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 195
E-mail: hynek.stritesky@ntm.cz
   
Vzdělání: 1999 – 2006
Archivnictví a pomocné vědy historické (specializace pomocné vědy historické) – Historie (specializace hospodářské a sociální dějiny) na FF UK
   
Pracoviště:

Od 2020

Městské muzeum a galerie ve Svitavách, ředitel

Od 2020

Národní technické muzeum, Muzeum elektrotechniky a médií NTM, výzkumný a vědecký pracovník

2013–2020

Národní technické muzeum, Muzeum elektrotechniky a médií NTM, ředitel

Pracovní náplň: řídící, plánovací a kontrolní činnost, spolupráce s oborovými průmyslovými podniky, paměťovými institucemi, domácími a zahraničními stavovskými organizacemi, příprava grantových projektů, příprava a organizace odborných expozic a výstavy, příprava a organizace specializovaných konferencí, odborně-administrativní činnost

2008–2013

Národní technické muzeum, Oddělení dějiny vědy a techniky, výzkumný a vývojový pracovník

Pracovní náplň: řešení a spolupráce na výzkumných a vývojových úkolech, organizování a aktivní účast na odborných konferencích a sympoziích, publikační činnost, editorská činnost

2007–2008

Národní muzeum, Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, kurátor sbírek

Pracovní náplň: správa sbírky filmů a fotografií, výstavní činnost, publikační činnost

2004 –2008

Archiv Národního technického muzea, archivář

Pracovní náplň: správa tzv. Kleplovy sbírky vzpomínek a rukopisů, pořádání fondů, publikační činnost

   

Členství ve společnostech:

 

 

Výsatvní činnost:                            

Česká archivní společnost

 

 

Republika, Národní muzeum, 10/2008 – 7/2009, člen autorského týmu

Hudba ve spirále. Století gramofonového průmyslu v českých zemích, 05/2014 – 11/2014 Národní technické muzeum, komisař výstavy

Karel Čapek fotograf, 4/2015 – 7/ 2015, Národní technické muzeum, spoluautor

Od plamane k LEDu. Vývoj elektrického osvětlení, 2/2016 – 1/ 2017, Národní technické muzeum, komisař výstavy

Český kinematograf. Počátky filmového průmyslu (1896–1930), 9/2016 – 10/ 2017, Národní technické muzeum, komisař výstavy

Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně, 5/2017 – 3/2018, Národní technické muzeum, komisař výstavy

Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět, 10/2018 – 9/2019, Národní technické muzeum, komisař výstavy

 

   Projektová činnost:                              

Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás

Projekt NAKI DG18P0OVV052, řešení: 2019–2021

Vedoucí řešitelského týmu za NTM

 

Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace,

prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí.

Konsorciální projekt NAKI DF13P01OVV007, řešení: 2013–2017

Člen řešitelského týmu

 

Dauguerreobase (Program pro podporu politik ICT, číslo projektu ICT_PSP 297250)

Koordinátor projektu: FotoMuseum Provincie Antwerpen (FoMu), Belgie

Administrace projektu za NTM