Ing. Ivana Kopecká - publikační činnost

Publikace I. Kopecká

 • Picková I., Zelinger J.: Metody identifikace organických pojiv v barevné vrstvě, Sborník VŠCHT, Praha S6 1981, p. 157
 • Kopecká I. : Stanovení vysýchavých olejů plynovou chromatografií, Sborník StRA No1, 1983, p.91
 • Kopecká I. : Identifikace přírodních pryskyřic PyGC, Sborník VŠCHT Praha a StRA, 1993, p. 23
 • P. Novotná, Z. Bosáková, V. Pacáková, M. Tomášková, M. Novotná, I. Kopecká: A Comparative Study of Antraquinone Dyes, Int. Congress on Contribution of Chemistry to the Works of Art, 16. -18. lX 1998, Paris, Abstracts p. 163-164
 • Kopecká I., Pitthard V.,Novotná M.: PyCPG/MS, Py/MS, PyCPG/FID et FTIR des constituants des baumes de momification , Int. Congress on Contribution of Chemistry to the Works of Art, 16. -18. lX 1998, Paris, Abstracts p. 211-212
 • Kopecká I., Blahovec Fr.: L´analyse des pigments de la peinture murale par fluorescence en rayons X in situ et sur les prélevements en formes des coupes stratigraphiques, 2nd Int. Congress on Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage, 5. - 9. July 1999, Paris, Abstracts p. 110-111
 • Michoinová D., Kopecká I., Havlínová A.: Methods of research of historic metals, AMG Seminar of Conservation and Restoration, České Budějovice 2-4/X 2001, TM Brno 2001, ISBN 80-86413-01-2, p.72-9
 • Čechák T., Kopecká I., Musilek L.: X-ray fluorescence in research on the cultural heritage, Journal of Korean Association of Radiation  Protection, vol. 26, No 3, 2001, p. 321-326
 • Kopecká I., Čechák T., Vítovský J. Musílek L.: Neinvazivní průzkum pigmentů nástěnných maleb v Žirovnici Zprávy památkové péče, vol 64, str.443-446, Praha NPÚ 2004, ISSN1210-5538
 • Kopecká I.: Exaktní metody průzkumu historických materiálů, sborník z Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec září 2004, vydalo Technické Muzeum v Brně, ISSN 1212-2742, str. 32-36
 • Kopecká I., Nejedlý V.: Průzkum historických materiálů, analytické metody pro restaurování a památkovou péči, Grada Publishing a.s., Praha, 2005, ISBN 80-247-1060-9, 101 str.
 • Čechák T., Musílek L., Trojek T., Kopecká I.: Application of X-Ray Fluorescence Analysis in Investigations of Historical Monuments, Acta Polytechnica, Journal of Advanced Engineering, vol 45, No 5/2005, ISSN 12102709, str. 48–52
 • Kopecká I., Nejedlý V., Kopecký L., Novotný J.: Fluorosilicates (“fluats”) Used in the Past in the Conservation of Stone in Central Europe, Proceedings of 7th European Commission conference Safeguarded Cultural Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe, Prague, Czech Republic, 31 May - 3 June 2006, publ. ITAM 2007, ISBN 978–80-86246-29-1, vol. 2, p. 827-830
 • Čechák T., Musílek L., Trojek T., Kopecká I.: X-Ray Fluorescence Analysis and its use for Czech medieval frescoes in Proceedings  of 7th European Commission conference Safeguarded Cultural Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe, Prague, Czech Republic, 31 May - 3 June 2006, publ. ITAM 2007, ISBN 978–80-86246-29-1, vol. 2, p. 714-716
 • Čechák T., Trojek T., Kopecká I., Musílek L.: Průzkum památek metodou rentgenfluorescenční analýzy, XII. Seminář restaurátorů a historiků, Třeboň 2000, Sborník referátů, vyd. Národní archiv 2007, ISBN 978-80-86712-48-2, str.122-130
 • Kopecká I., Kolísko J., Novotný J.: Different Types of Deterioration of the Royal Summerhouse in the Royal Garden of Prague Castle in Proceedings Actes of 7th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, June 6 - 9 2007, Orleans, Francie, editors: F.Zezza, V. Perthuisot, A. Plancon, publ.: Université d´Orléans and Institut International Fleuves et Patrimoine (2008), p. 236 – 243
 • E. Rydlová, I. Kopecká: Techniky podmaleb ve sbírce Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Sklář a keramik 1-2/2011, vol. 61, str. 13-19, Vydavatelství české sklářské společnosti, Teplice, ISSN 003-637X
 • I. Kopecká: Syntetické materiály pro restaurování v 60. letech 20. století, Sborník NTM Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, str. 329-334, eds. I. Lorencová a M. Novotný, vyd. NTM 2011, ISBN 978-80-7037-202-9
 • I. Kopecká: 50 let konzervace silikátových povrchů organokřemičitany - opomíjená rizika hydrofobizace, Zpravodaj WTA č. 3/2011, str. 35-37, vyd. WTA CZ, ISSN 1213-7308
 • Jelínková N., Kopecká I., Pavlíková M., Rydlová E., Zmeškal M.: Restaurování kabinetu ze sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích; Jihočeský sborník historický, vol.80, 2011, str. 260–282
 • Rydlová E., Kopecká I.: Zwischengoldglas: Technology of production, material analyses and conservation, Proceedengs of IIC 2012 Vienna Congress The Decorative Conservation and the Applied Arts, editors: Cather S., Nevin A., Towswnd J.H., publ. by The International Institute of Conservation (IIC), London 2012, ISBN978-1-907975-77-6; p.250-258
 • I. Kopecká, E. Svobodová, T. Trojek – poster na konferenci: Research on Historical Industrial Photographs; Conference Les Sciences de la Conservation du Patrimoine et le developpement durable; Acquis, Recherche, Innovation; 22. – 25. octobre 2013, Paris.
 • T. Čechák, I. Kopecká, T. Trojek, T. Štanzel, H. Bártová: Application of X-ray Fluorescence in Investigation of Photographic Heritage; Book of Abstracts of 9th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Applications (IRRMA), UPV Valencia, 2014, p. 38, ISBN:978-84, -942137-5-5 ISBN (ISSN)
 • E. Svobodová, I. Kopecká: Identifikace korozního poškození skleněných negativů; Konference konzervátorů a restaurátorů, Ústí n/Labem (září 2014), str. 83 -86, ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-08-2
 • I. Kopecká, E. Svobodová: Metodika pro analýzu organických látek ve vzorcích historických nebo uměleckých materiálů, které jsou tvořeny souvrstvím (Metodika certifikovaná MK ČR, osvědčení č. 3); http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204313

http://www.ntm.cz/data/veda-a-vyzkum/Metodika_pro_analyzu_organickych_latek.pdf

 • I. Kopecká: Preventivní konzervace – požadavky, standardy a možnosti v roce 2014; Sborník Fórum z Konference konzervátorů a restaurátorů Ústí n/Labem (IX/2014), ISBN 978-80-86413-89-3, str. 67-70
 • P. Jirásek, J. Josef, I. Kopecká, M. Mrázek, A. Selucká (ed.), I. Štěpánek: Kolečko první pomoci a záchranných prací; Pro Český komitét Modrého štítu vydalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, 2014
 • Nedvědová K., Frankl J., Balík L., Šimůnek I., Kostkanová V., Kopecká I., Pergl R., Drdácký T.:„Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi“ Metodika, osvědčení MK ČR č. 20 http://www.nusl.cz/ntk/nusl-188897
 • Nedvědová K. (ed.) a kolektiv (Frankl J., Balík L., Šimůnek I., Kostkanová V., Kopecká I., Pergl R., Drdácký T.): Památky a povodně; Alfa Nakladatelství, s.r.o., 2015, 188 stran, ISBN 978-80-87197-67-7
 • Kopecká I., Svobodová E., Štanzel T., Čechák T., Trojek T. Metody identifikace a průzkumu černobílých fotografických děl na papíře, Sborník XV. Semináře restaurátorů a historiků, Olomouc 2012, vyd. Národní archiv 2015, ISBN 978-80-7469-016-7, str. 333-338
 • T. Čechák, I. Kopecká, T. Trojek, T. Štanzel, R. Prokeš, H. Bártová: Investigation of hand-colored photographs by 2D and 3D XRF and microXRF; Book of Abstracts of conference Technart 2015. P1-171, Catania, duben 2015
 • E. Rydlová, I. Kopecká, J. J. Kunicki-Goldfinger: Two Stangengläser from the collection of the Museum of Decorative Arts in Prague: decorative techniques, material analyses, and conservation; IIC, Studies in Conservation 2015, vol. 60, č. str. 185-193, ISSN 0039-3630
 • Kopecká I.:  Preventivní konzervace fotografických materiálů; Fórum pro konzervátory – restaurátory 2015, str. 42-46, vyd. TMB v Brně 2015, ISSN1805-0050
 • Kopecká I., Štanzel T.:  Metodika pro preventivní konzervaci fotografických materiálů http://invenio.nusl.cz/record/204311/files/nusl-204311_1.pdf

 

 • Čechák T., Kopecká I., Trojek T., Štanzel T., Bártová H.: Application of X-ray Fluorescence in Investigation of Photographic Heritage; Radiation Physics and Chemistry, 116, 8-13, 2015. Doi: 10.1016/j.radphyschem.2015.05.015 (článek v impaktovaném časopise)
 • Želiňská J., Kopecká I., Svobodová E., Milovská S., Hurai V.: Spectroscopic Investigation of Gothic Panel Paintings from the Main Altar of the St. James Church in Levoča (Slovakia); Book of Abstracts of conference Technart 2015. P1-171, Catania, duben 2015 (abstrakt ve sborníku mezinárodní konference prezentovaný jako poster)
 • Kopecká I., Šupová K., Rutar V.: Metodika pro tvorbu krizových plánů kulturních (sbírkotvorných) organizací s přílohou současné legislativy (příloha1) + 1b (Příloha 2) http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204318,

            http://www.ntm.cz/data/ostatni-pdf/NTM_metodika_tvorby_krizovych_planu-NAKI.pdf

 • RYDLOVÁ Eva a KOPECKÁ Ivana: A Blaschka Glass Model of an Octopus from the National Museum in Prague; Journal of Glass studies, vol. 58, pub. Corning Museum of Glass, Corning 2016, NY 14830-2253, ISSN 00754250, str. 245-252. (impaktovaný časopis, H index = 5)
 • RYDLOVÁ Eva a KOPECKÁ Ivana: Restaurování křížové cesty – souboru čtrnácti podmaleb na skle z Městského Muzea v Železném Brodě; Fórum pro konzervátory-restaurátory, roč. 21 vyd. TMB v Brně 2016 (při příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů v Brně 13.-15. 9. 2016), ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-32-7, str. 102-108. (recenzovaný časopis)
 • SVOBODOVÁ Eva, KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, PROKEŠ Radek: Historické metalické laky; Fórum pro konzervátory-restaurátory, roč. 21 vyd. TMB v Brně 2016 (při příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů v Brně 13.-15. 9. 2016), ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-32-7, str. 19-24.
 • Bezdek L.; Borysková Š., Cikrytová T., Hozák J., Hocková M., Kopecká I., Medříková P.,Vávrová P.: metodika „Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana hist. fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí“;

            http://invenio.nusl.cz/record/367286/files/nusl-367286_1.pdf

 • KOPECKÁ Ivana: Materiálový průzkum v souvislosti s posouzením pravosti uměleckého díla; ve sborníku z 10. konference Sdružení pro ochranu památek ARTE-FAKT konané 24. 11. 2016 v GASK v Kutné Hoře „Restaurování a ochrana uměleckých děl – Originál, kopie, faksimile“; vyd. 2016 ARTE-FAKT Sdružení pro ochranu památek, z.s., str.40-45, ISBN 978-80-905924-2-1.
 • KOPECKÁ Ivana, SVOBODOVÁ Eva, VLKOVÁ Daniela: Barevná kresba E. Filly Zápas zvířat, průzkum před restaurováním; Fórum pro konzervátory-restaurátory, roč. 22 vyd. TMB v Brně 2017 (při příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů v Litomyšli 19. - 21. 9. 2017), ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-44-0, str. 19-22. (recenzovaný časopis)
 • SVOBODOVÁ Eva, KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, PROKEŠ Radek: Průzkum herbáře ze sbírek NTM; Fórum pro konzervátory-restaurátory, roč. 262 vyd. TMB v Brně 2017 (při příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů v Litomyšli 19. - 21. 9. 2017), ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-44-0, str. 79-84. (recenzovaný časopis)
 • Kopecká Ivana, Svobodová Eva, Štanzel Tomáš: Průzkumy skleněných negativů z archivu Poldi; Fórum pro konzervátory a restaurátory, roč. 23 vyd. TMB v Brně 2018 (při příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů v Mikulově 11. -13.9. 2018), ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-32-7, str. 102-108.
 • J. Želinská, I. Kopecká, E. Svobodová, S. Milovská, V. Hurai: „Stratigraphic EM-EDS, XRF, Raman and FT-IR analysis of multilayer paintings from the Main Altar of the St. James Church in Levoča“ v Journal of Cultural Heritage 33 (2018) str. 90-99; Elsevier, ISSN 1296-2074 https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.03.006
 • KOPECKÁ I., SVOBODOVÁ E.: Metody průzkumu historických materiálů, Grada Publishing, a.s., Praha 2019, ISBN 978-80-271-2240-0 Grada Publishing; ISBN 978-80-7037-314-9 Národní technické muzeum, s. 96.
 • KOPECKÁ I., SVOBODOVÁ E., SÝKOROVÁ H., KADAVÁ J.: Využití luminometru pro ověření přítomnosti plísní; Fórum pro konzervátory-restaurátory 2019, Brno, 2019, ISSN (Print) 1805-0050, ISSN (Online) 2571-4384 (ISBN 978-80-87896-71-6), s. 81–86.
 • Nedvědová K. (ed.) a kolektiv (Frankl J., Balík L., Šimůnek I., Kostkanová V., Kopecká I., Pergl R., Drdácký T.): Památky a povodně; Grada 2020, 184 stran, ISBN 978-80-271-1763-5