Ing. Ivana Kopecká

Publikační činnost

Jméno a příjmení: Ivana Kopecká
Titul: Ing.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 228
E-mail: ivana.kopecka@ntm.cz
   
Dosažené vzdělání: 1979
VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie - specializace makromolekulární chemie a chemie pro restaurování a konzervaci uměleckých děl
   
Pracovní zkušenosti: 1979 - 1980
roční stáž na VŠCHT

1980 - 1990
Státní restaurátorské ateliéry
technologická laboratoř

1990 - 1994
Státní restaurátorské ateliéry
vedoucí technologické laboratoře

1994 - 2008
Národní památkový ústav v Praze(do roku 2003 Státní ústav památkové péče)
vedoucí odboru technologie památkové péče

2008 - dosud
Národní technické muzeum
vedoucí oddělení výzkumných laboratoří
   
Zaměření: problematika identifikace organických pojiv barevné vrstvy, přírodních barviv a pryskyřic

technologie konzervace nástěnné malby

preventivní konzervace
   
Postgraduální studia: 1990 - 1992
Speciální rozdělovací analytické metody – Přírodovědecká fakulta UK v Praze

1995
ukončení jazykového studia Jaspex - Pedagogická fakulta UK v Praze
státní zkouška z francouzštiny

1997
Mezinárodní postgraduální kurz nedestruktivní a mikrodestruktivní analýzy uměleckých děl, organizovaný IFROA pod záštitou ICCROM v Paříži
   
Členství ve společnostech: členka ICOM-CC

členka Komise pro restaurování MK ČR

členka Umělecké rada Fakulty restaurování Univerzity v Pardubicích (v Litomyšli)

zástupce UNMZ (dříve ČNI) v procesu technické normalizace v oblasti kulturního dědictví v rámci EU (CEN 346)

členka rady WTA
   
Spolupráce na projektech:

Podílela jsem se na řadě projektů, financovaných MK ČR, GAČR i mezinárodních projetů EU (4th, 5th and 6th EU framework programme).

1994 - 2007 ved. Odb. Technologie památkové péče SÚPP, resp. po r. 2003 NPÚ, v Praze:

103/97/S051-1997/2001Historické materiály při opakovaném namáhání (řešitel za NPÚ)

(94–04) Využití speciálních polymerních sorbentů pro zlepšení kvality vnitřních atmosfér výstavních a úložných prostor památkových objektů (1996-1998) (řešitel)

(96–03) Maltovinové hmoty, používané pro výplně defektů historických omítek, zejména nástěnné malby (1996-1998)* (NPÚ, hlavní řešitel)

(96-12) Aplikace instrumentálních metod analytické chemie pro studium historických materiálů (1996-1998) (NPÚ, hlavní řešitel)

GA203/94/0064 Technologický průzkum středověkých nástěnných maleb v Čechách a na Moravě (1994-1995) (NPÚ, hlavní řešitel)

Teamwork for Preventive Conservation (koordinovaného ICCROM, 1999-2000) (scientific advisor)

ENV4-CT98-0708 REACH (řešitel za NPÚ)

EVK4-CT-2000-00016 Li-Do (Light dosimeters) 2001-2003 (řešitel za NPÚ)

Saltcontrol (501571FP6), 2002-2006 (řešitel za NPÚ)

Od r. 2008 v laboratoři NTM v Praze, vedoucí odd. preventivní konzervace:

Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi DF11P01OVV009 (2011-2015 NAKI) (řešitel za NTM)

Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci DF12P01OVV034 (2012-2015 NAKI) (koordinující řešitel konsorcia za NTM)

Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ DF13P01OVV007 (2013-2017 NAKI), (2015-2017 koordinující řešitel konsorcia za NTM)