PublikaceUvedené publikace můžete objednávat na emailové adrese: prodejna@ntm.cz.

Řada Práce z dějin techniky a přírodních věd

Tadeáš Hájek z Hájku. (J. Folta, ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 1. Národní technické muzeum, Praha 2000

Pavel Šišma: Učitelé na německé technice v Brně 1849 – 1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd 2. Národní technické muzeum, Praha 2004

Jaroslav Folta: Dějiny matematiky. Práce z dějin techniky a přírodních věd 3. Národní technické muzeum, Praha 2004

Česká technika na pozadí světového vývoje. (J. Folta, ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 4. Národní technické muzeum, Praha 2004

Jaroslav Folta: Vývoj výpočetní techniky. Práce z dějin techniky a přírodních věd 5. Národní technické muzeum, Praha 2005

Pavel Drábek – Jiří Hanzlíček: Farmacie ve dvacátém století. Práce z dějin techniky a přírodních věd 6. Národní technické muzeum, Praha 2005

Polovodičová doba v Československu (J. Cetkovský a J. Folta, eds.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 7. Národní technické muzeum, Praha 2005. ISBN 80–7037–146–3

Zbrojní technika v Československu ve 20. století (L. Popelínský a J. Folta, eds.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 8. Národní technické muzeum, Praha 2005. ISBN 80–7037–147–1

Továrny strojírenské techniky v 19. a 20. století (M. Hořejš a J. Folta, eds.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 9. Národní technické muzeum, Praha 2005. ISBN 80–7037–150–1

Paměti a vzpomínky jako historický pramen (M. Sekyrková, ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 10. Praha 2006. ISBN 80–7037–152–8

Vývoj motorových letadel a vrtulníků ve 20. století. (J. Folta, ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 11. Národní technické muzeum, Praha 2006. ISBN 80–7037–155–2

Vývoj biotechnologie a průmyslové chemie (J. Folta, I. Lorencová, B. Sikyta, eds.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 12. Národní technické muzeum, Praha 2006. ISBN 80–7037–156–0

Některé trendy v energetice 20. století. (J. Folta, ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 13. Národní technické muzeum, Praha 2006. ISBN 80–7037–158–7

Technická zařízení vědy v druhé polovině 20. století. (J. Folta, ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd 14. Národní technické muzeum, Praha 2007. ISBN 80–7037–158–7

Rudolf Černý– Libor Juha: K vývoji dvou aparatur experimentální a technické fyziky 20. stol. Práce z dějin techniky a přírodních věd 15. Národní technické muzeum, Praha 2007

Irena Seidlerová –Jan Seidler: Jáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století Práce z dějin techniky a přírodních věd 16. Národní technické muzeum, Praha 2007. ISBN 978–80–7037–002–5

Igor Janovský: Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. Práce z dějin techniky a přírodních věd 17. Národní technické muzeum, Praha 2008. ISBN 978–80–7037–174–9 (recenze svazku, Technický týdeník 28/2008)

Milada Sekyrková (ed.): Eva Lisá: Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí království Českého. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 18. Národní technické muzeum, Praha 2008. ISBN 978–80–7037–179–4

Ivana Lorencová – Igor Janovský (eds): 50 let kosmonautiky. Výročí startu první umělé družice Země. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 19. Národní technické muzeum, Praha 2008. ISBN 978–80–7037–180–0 (recenze svazku)

Hořejš, Miloš – Lorencová, Ivana (eds.): Věda a technika v období 2. světové války. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 20. Praha 2009, ISBN 978-80-7037-181-7.

Jangl, Ladislav: České hornické právo a báňská historie – Metodika báňsko-historického výzkumu. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 21. Praha 2009, ISBN 978-80-7037-188-6; druhé doplněné vydání Praha 2010, ISBN 978-80-7037-200-5.

Plavec, Michal (ed.): Století letectví v zemích Koruny české. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 22. Praha 2010, ISBN 978-80-7037-196-1.

Janovský, Igor – Kleinová, Jana – Stříteský, Hynek (eds.): Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 24. Praha 2010, ISBN ISBN 978-80-7037-197-8.

Lorencová, Ivana – Novotný, Michal (eds.) Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 25. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-203-6.

Plavec, Michal (ed.): Rekordy známé i neznámé: dobývání nebe českými (československými) letci. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 26. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-202-9.

Kempná, Lucie: Škodovky do celého světa: export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 27. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-209-8.

Lorencová, Ivana (ed.): Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 28. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-210-4.

Plavec, Michal a kol.: Než podmaníme vzduch … Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 29. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-211-1.

Stříteský, Hynek – Mikeš, Jan – Efmertová, Marcela (eds.): Vladimír List: žil jsem pro elektrotechniku. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 30. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-215-9

Hořejš, Miloš – Křížek, Jiří a kol.: Automobilismus a šlechta v českých zemích 17894–1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 31. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-216-6.

Kolomý, Radoslav: Historický vývoj lopatových rýpadel. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 32. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-217-3.

Lorencová, Ivana: Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea v Praze. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 33. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-221-0.

Jelínek, Jaroslav: ČKD kontra(kt) Škoda. ČKD v konkurenčním boji se Škodovými závody v letech 1928‑1932. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 34. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-222-7.

Novotný, Michal (ed.): Kubismus v české architektuře – Sto let poté. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 35. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-223-4.

Vavrečka‑Kempná, Lucie: Škodovky do celého světa. Export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 36. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-220-3.

Řada Acta Historiae Rerum Naturalium Necnon Technicarum (v angličtině)

Science and technology in Rudolfinian time. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 1. Národní technické muzeum, Praha 1997.

Mysterium cosmographicum 1596–1996. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 2. Národní technické muzeum, Praha 1998

1929 Calculi 1999 (sborník k 70. narozeninám L. Nového). Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 3. Národní technické muzeum, Praha 1999

Beginnings of Electricity Research. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 4. Národní technické muzeum, Praha 2000

Computing Technology, past & future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 5. Národní technické muzeum, Praha 2002

Bibliography of History of Science and technology in the Czech Pepublic 1989 – 2001. ed. E. Těšínská. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 6. Národní technické muzeum, Praha 2002

Circuli. (sborník k 70. narozeninám Jaroslava Folty). Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 7. Národní technické muzeum, Praha 2003

Science In Contact at the Beginning Of scientific Revolution. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 8. Národní technické muzeum, Praha 2004 (with CD-ROM)

What to do with the 20th century in the history of science and technology. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 9. Národní technické muzeum, Praha 2007

Hadravová, Alena – Mahoney, Terence J. – Hadrava, Petr: Kepler’s heritage in the space. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 10. Praha 2010, ISBN 978-80-7037-193-0.

Řada Rozpravy NTM

Dějiny vědy a techniky 12. (J. Folta, ed.). Rozpravy NTM 189. Národní technické muzeum, Praha 2004

Dějiny vědy a techniky 13. (J. Folta, ed.). Rozpravy NTM 193. Národní technické muzeum, Praha 2005.

Dějiny vědy a techniky 14. (J. Folta, ed.). Rozpravy NTM 200. Národní technické muzeum, Praha 2006

Dějiny vědy a techniky 15. (J. Folta, ed.). Rozpravy NTM 203. Národní technické muzeum, Praha 2007

Rozpravy NTM 204. Studie z dějin hornictví 36. Praha 2007.

Rozpravy NTM 205. Z dějin geodézie a kartografie 13. Praha 2007.

Rozpravy NTM 206. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 4. Praha 2008.

Rozpravy NTM 207. Z dějin hutnictví 38. Praha 2008.

Rozpravy NTM 208. Studie z dějin hornictví. Praha 2008.

Rozpravy NTM 209. Z dějin hutnictví 39. Praha 2009.

Rozpravy NTM 210. Z dějin hornictví 38. Praha 2009.

Rozpravy NTM 211. Z dějin geodézie a kartografie 14. Praha 2010.

Pitrák, Pavel (ed.): Rozpravy NTM 212. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 5, Praha 2010, ISBN 978- 80-7037-192-3.

Petrik, Josef (ed.): Rozpravy NTM 213. Z dějin hornictví 38. Praha 2010.

Rasl, Zdeněk (ed.): Rozpravy NTM 214. Z dějin hutnictví 40. Praha 2010.

Lorencová, Ivana (ed.): Rozpravy NTM 215. Jáchymovský smolinec a kovové radium. Studie z dějin hornictví 40. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-201-2.

Laboutková, Irena (ed.): Rozpravy NTM 216. Z dějin hutnictví 41. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-205-0.

Švejda, Antonín (ed.): Rozpravy NTM 217. Z dějin geodézie a kartografie 15. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-204-3.

Hořejš, Miloš – Lorencová, Ivana (eds.): Rozpravy NTM 218. Století Národního technického muzea. Dějiny vědy a techniky 16. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-208-1.

Laboutková, Irena (ed.): Rozpravy NTM 219. K rozvoji válcovací techniky a kapitoly z dějin hutnictví. Z dějin hutnictví 42. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-212-8, ISSN 0139-9810.

Pitrák, Pavel – Krumphanzl, Aleš (eds.): Rozpravy NTM 220. Pohled na historii a budoucnost některých médií. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 8. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-207-4.

Švejda, Antonín (ed.): Rozpravy NTM 221. Staré mapy a měřické práce. Z dějin geodézie a kartografie 16. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-213-5.

Šmehil, Karol – Přibil, Martin (eds.): Rozpravy NTM 220. Těžba surovin v proměnách času. Studie z dějin hornictví 41. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-214-2.

Mimo řady

Hozák, Jan – Scheufler, Pavel: Tvář průmyslové doby – svědectví fotografie. Praha 2007, ISBN 978-80-01-03799-7.

Hozák, Jan: Příběh Národního technického muzea. Praha 2008, ISBN 978-80-7037-173-2.

Váchová, Petra (ed.): Eva Librová: Architekt F. A. Libra. Hrst vzpomínek na otce. Praha 2008, ISBN 978-80-204-1866-1.

Lhotová-Slabá, Dagmar – Szadkowska, Marie – Váchová, Petra (eds.): Karel Lhota: Nejen slova: o divadle, architektuře a bytové kultuře: z myšlenkového odkazu nejvýznamnějšího českého spolupracovníka Adolfa Loose. Praha 2010, ISBN 978-80-204-2221-7.

Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci: fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Prameny a studie 47. Praha 2011, ISBN (NTM) 978-80-7037-206-7 (uspořádal Hynek Stříteský).

Hořejš, Miloš: Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Praha 2013. ISBN (NTM) 978-80-7034-230-2.

Havelková, Michaela – Hozák, Jan (eds.): Zimmler, Emil: Moje inženýrské paměti, 1. a 2. díl. Praha 2013. ISBN (NTM, soubor) ISBN 978-80-7037-227-2.