Věda a výzkum

Národní technické muzeum je organizací, jež provádí základní výzkum i aplikovaný výzkum, jehož výsledkem je publikační činnost, spolupráce při tvorbě expozic a výstav. Odborní pracovníci se též podílejí na pedagogické činnosti.

Vědečtí a výzkumní pracovníci v minulosti řešili výzkumný záměr Česká technika na pozadí světového vývoje, který navázal na předchozí úspěšný záměr Dějiny vědy a techniky.
V současné době je Národní technické muzeum jako další účastník projektu zapojeno do dvou projektů NAKI: projekt ČVUT – Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi a projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti. Národní technické muzeum rovněž spolupracuje s NPÚ na řešení projektu "Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě".

Národní technické muzeum vydává kromě řady Rozprav NTM i dvě ediční řady: Práce z dějin vědy a techniky a Acta Historiae Rerum Naturalium Necnon Technicarum.

Hodnocení výsledků výzkumu Národního technického muzea naleznete zde v rámci celkového seznamu výstupů výzkumných organizací za rok 2010, tak jak byly schváleny 28. ledna 2011 Radou pro výzkum, vývoj a inovace ČR.
Zpráva o průběhu hodnocení za rok 2010 je k dispozici zde.

Konečné výsledky hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje v roce:

2012
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650812

2011
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=611285

2010
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=567468

2009
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=551144

2008
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519238

2007
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=332607

2006
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=15608