TK - Týden s Pavlem Janákem

TK - Týden s Pavlem Janákem

Muzeum architektury a stavitelství NTM uspořádalo ve dnech 12. - 15.4.2012 ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR při příležitosti 130. výročí od narození Pavla Janáka tematicky sestavený program, který seznámí veřejnost s významným českým architektem teoretikem, urbanistou, designérem a pedagogem Pavlem Janákem (1882-1956), který zcela zásadním způsobem přispěl k rozvoji české architektonické scény v první polovině 20. století.
Po čtyři dny skvěle provázela dílem Pavla Janáka specialistka na jeho tvorbu Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D. z Ústavu dějin umění. V den jeho narozenin – 12. března 2012 - se uskutečnila za velkého zájmu veřejnosti na půdě NTM úvodní přednáška seznamující s průřezem jeho činnosti jak architektonické a designerské tak i teoretické, pedagogické a společenské. V dalších dnech proběhly tři tematické vycházky po jeho tvorbě - první na Novém Městě pražském na téma „Moderní městské paláce“, druhá na Pražském hradě s podtitulem „Modernizace Pražského hradu“ a třetí „Moderní bydlení“ na pražské Ořechovce, v Dejvicích a na Babě. Vycházky velmi dobře ukázaly na jedné straně úctyhodný vývoj v jeho tvorbě především ve dvacátých letech, na druhé straně vícevrstevnost jeho tvorby v určitých časových etapách, která vyplývala z typu objednatele a dalších souvislostí realizované stavby.
Zájem o přednášky a vycházky i ohlas hlavně z řad mladších posluchačů ukázal, že Muzeum architektury a stavitelství NTM bude v budoucnu zvažovat další pokračování přednášek a vycházek na daná témata.
 

Fotogalerii naleznete ZDE