Panelová výstava v císařském salónku na železničním nádraží v Benešově vzešla ze spolupráce Národního technického muzea, Národního památkového ústavu a Správy železnic, s. o. 

Výstava přibližuje fenomén železnice z pohledu císařského dvora (v širším pohledu i cestování elit v průběhu 19. a 20. století). Prezntuje skladbu císařského dvorního vlaku či salonní vozy Františka Ferdinanda d´Este, ale i celou řadu dalších souvisejících témat, které jsou spojeny se životem Františka Ferdinanda d´Este (a jeho rodiny) na Konopišti a Chlumu u Třeboně.