Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích zve na sobotní program ve Dvoře stavebních řemesel.