Poptávka zájemcena "Pronájem nebytových prostor za účelem provozování muzejní prodejny hornin a minerálů v objektu hlavní budovy NTM na adrese Praha 7, Kostelní 42, PSČ 170 78 (Uzavřeno)

Soubory: 
Uzavřeno: 
26.03.2013