Zajištění stavebních prací souvisejících s opravou střechy (Zrušeno)