Výzva na opravu střechy budov Horního a Dolního hospodářského dvora v areálu kláštera v Plasích (uzavřeno)