Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky Realizace stálé expozice 100 let NTM (Zrušeno)