Zajištění služby dozoru v expozicích a výstavách a provozu pokladny a šatny (Uzavřeno)