Výzva na provedení restaurátorského čištění 18 leteckých exponátů (Zrušeno)