Železniční muzeum

Železniční muzeum

Vláda České republiky přijala dne 15. 11. 2000 usnesení č. 1147 o vybudování Železničního muzea jako odboru NTM. Tímto aktem vzniklo Železniční muzeum NTM, přičemž železniční sbírka muzea byla budována od jeho vzniku. Hlavním úkolem Železničního muzea NTM je dokumentovat dějiny železnic na našem území, odborně je zpracovávat, uchovávat a především prezentovat co nejširší veřejnosti. Z tohoto důvodu byl Národnímu technickému muzeu svěřen areál bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze, kde připravujeme hlavní expoziční prostory Železničního muzea NTM.
Zvláštní poděkování patří všem jednotlivcům a organizacím, které nám s péčí o kulturní dědictví našich železnic pomáhají. Bez jejich podpory by nebylo možné jednu z nejhodnotnějších evropských železničních sbírek udržet a rozšiřovat k naší společné radosti.