Průmyslový design

Nejmladší sbírkové oddělení Národního technického muzea vzniklo v roce 1994 jako první pracoviště u nás mapující historii a současnost designu technických oborů. Nejprve se zaměřilo na činnost průmyslových designérů v oborech sledovaných v existujících odborných odděleních Národního technického muzea (doprava, strojírenství, technika v domácnosti, akustika atd.). Postupně přibyly další obory důležité pro historii i současnost průmyslového designu v českých zemích (zdravotnická technika, sportovní potřeby, užitkové předměty z plastů aj.)

Sbírka průmyslového designu je u nás zcela ojedinělá, a představuje jednu z mála takto koncipovaných sbírek ve střední Evropě. Sbírkové předměty jsou či budou zastoupeny v některých expozicích NTM (především v expozici architektury a stavitelství a v připravované expozici techniky v domácnosti) i v expozici moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Oddělení průmyslového designu od počátku shromažďuje také dvojrozměrnou doprovodnou dokumentaci: originální designérské návrhy a především početnou fotodokumentaci originálních, již nedochovaných autorských modelů, popř. prototypů i výrobků. Tyto materiály často dokumentují proces vzniku výrobku od prvopočátečních úvah a skic až po finální řešení, což je důležité pro sledování designérské práce v její úplnosti i pro chápání průmyslového designu jako samostatné, komplexní disciplíny s vazbou na technické obory.
Tento výjimečný fond zahrnuje i pozůstalosti předních českých průmyslových designérů, z nichž unikátní je kompletní pozůstalost designéra a pedagoga prof. Zdeňka Kováře.

Oddělení průmyslového designu sleduje dnes především tvorbu žijících designérů všech generací i designérských ateliérů vysokých škol a uchovává její reprezentativní ukázky. Součástí sbírky se tak stávají i velmi pečlivě vybírané studentské práce v souladu se zaměřením sbírky.

Důležitým výstupem oddělení je kromě přípravy výstav a expozic i publikační činnost, účast v hodnotících komisích designérských soutěží (Národní cena za studentský design) a spolupráce na propagaci českého průmyslového designu s oborovými institucemi a médii.

Sbírková skupina průmyslového designu dnes čítá více než 1600 evidenčních čísel rozdělených do 26 podskupin. Nejvýznamnější a nejpočetnější jsou tyto:

Akustika

Doprava Hračky
Nástroje a nářadí
Záběr z dopravní haly Volant řízení dopravního letounu L 610, 1982 Obuvnické kleště, 1945-1954

 

Předměty denní
potřeby

Strojírenství Svítidla Technika v domácnosti