Sbírka stavitelství

schody

Stavitelství jako obor je tvořeno konkrétními postupy a pravidly pro přípravu a realizaci jednotlivých typologických druhů staveb (pozemní a inženýrské stavby, vodní a silniční stavby) nebo jejich částí. Svou povahou je stavitelství oborem přímo spjatým s praktickými zkušenostmi se stavbou objektů, znalostí stavebních materiálů a stavební praxe ve spolupráci se znalostmi dalších stavebních věd.

Přímé přenášení praktických řemeslných znalostí z generace na generaci bylo bezpodmínečnou nutností prakticky v každé době. Tuto skutečnost především dokládají středověké stavitelské hutě a později cechy stavebních řemesel. Od 18. století postupně stále silněji nastupovalo teoretické vzdělávání, a to jak na stavovské inženýrské škole a později pražské polytechnice, tak i na dalších nižších školách poskytujících stavební vzdělání.

expozice architektury ve Schwarzenberském paláci Prvními předměty zařazenými do dnešní sbírky stavitelství byly exponáty z výstavy pražské Obchodní a živnostenské komory pořádané v roce 1908. Od roku 1910 byly sbírky stavitelství prezentovány veřejnosti v rámci expozice ve Schwarzenberském paláci. Po samostatné expozici vodních staveb, mostů a vodárenství zde byla roku 1917 otevřena stálá expozice architektury a stavitelství. Akviziční činnost tvořily v této době především dary modelů. V roce 1921 bylo v rámci sbírky stavitelství evidováno 169 inventárních čísel. Expozice ve Schwarzenberském paláci musela být v roce 1941 vyklizena a předměty uloženy zčásti v karlínské Invalidovně, kde je v roce 2002 také zasáhla povodeň. Od druhé světové války byl fond rozšiřován příležitostnými dary.

Stavební prvky a konstrukce

V současnosti je sbírka tvořena kolekcí modelů krovů běžných i významných staveb, věží a ukázkami truhlářských interiérových prvků (schodiště, okna, dveře). Přímo od výrobců pocházejí vzorky stavebních hmot a ke zvláštnostem patří soubor mechanických pomůcek k výpočtům stavebních konstrukcí. V našich sbírkách nalezneme také autentické části staveb, zachráněné z bouraných nebo přestavovaných budov. Chocholova kubistická okna z vily pod Vyšehradem, Hübschmannovy požární dveře z holešovických mlýnů nebo část obvodového pláště Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze – Dejvicích vnášejí do sbírek potřebnou autenticitu.

Pozemní stavitelství

model řetězového mostu Silniční stavitelství reprezentují modely dálnic, tunelů, přejezdů, sklonů vozovek; mostní stavitelství pak modely mostů, jejich detailů a pomocných konstrukcí.

 

 

 

Vodní stavby

jez v Obříství, Pavel Janák Oblast vodních staveb zastupuje několik desítek modelů přehrad, jezů, zdymadel, ledolamů aj. Samostatnou část tvoří vodočetné přístroje.

 

 

 

Vodárenství a plynárenství

stoková roura Předměty související s vodárenstvím, kanalizací a plynárenstvím jsou součástí sbírek již od roku 1908 a tato skupina se skládá z modelů vodárenských staveb, částí vodovodních a stokových rour a armatur, vodoměrných přístrojů a modelů zařízení zdravotní techniky.

 

 


klika Sbírka stavitelství je zaměřena na běžný standard tohoto oboru. Hlavní oblastí zájmu je stavitelství v nejužším smyslu a také přímo související stavební řemesla (zednictví, kamenictví, štukatérství, tesařství, stavební truhlářství a zámečnictví, kovářství, malířství, natěračství a jiné). Doplňkovou oblast představuje sběr předmětů souvisejících s průmyslem stavebních hmot a teoretické stavební disciplíny (statika a mechanika, konstrukce pozemních staveb, ekonomika a organizace staveb, stavební fyzika a chemie, geodézie a kartografie aj.).
Nejdůležitějším projektem souvisejícím se sbírkou stavitelství je v současnosti Centrum stavitelského dědictví v Plasích, v jehož záměru je expozice a studijní depozitář stavebních prvků, konstrukcí a materiálů, umístěné v areálu tamního bývalého klášterního pivovaru, který nyní prochází rekonstrukcí.