Sbírky Muzea architektury a stavitelství

DA Studio - model Národního muzea vědy a techniky v Praze (NMVT), nerealizováno, 1987

Sbírky Muzea architektury a stavitelství mapují dějiny nejen české a československé architektury a stavitelství. V Technickém muzeu byly shromažďovány od vzniku muzejního spolku v roce 1908 a za uplynulou dobu prošly značným vývojem a proměnami. Z původních dílčích sbírkových skupin (architektura, urbanismus, silniční stavitelství, vodní stavitelství, kanalizace, vodárenství, plynárenství, pozemní stavby) postupně vykrystalizovaly dva základní celky – sbírka architektury a sbírka stavitelství.

Systematická péče o jedinečný soubor archiválií byla zahájena v roce 1942 především zásluhou dr. Zdeňka Wirtha, ing. arch. Ladislava Machoně a ing. arch. Vincence Beera. Takto vzniklý Archiv architektury a stavitelství (AAS) byl původně označován jako Archiv české architektonické tvorby. Do archivu byly později začleňovány také archiválie dokumentující vývoj stavitelství (původně evidované v rámci sbírky stavitelství).