Literatura k dějinám oddělení

Čermáková, Marta: Výběrová bibliografie z dějin české architektury a urbanismu. Díl I. Architektura, bibliografie, prameny. Národní technické muzeum v Praze 25. Praha 1987

Dlouhý, Josef: Průvodce v oddělení vodních staveb, Technické muzeum, Praha 1922

Hloušek, Antonín: Ke shromažďování dokumentů o naší moderní architektuře. In: Ochrana památek a architektury. Sborník referátů přednesených na celostátní konferenci v Brně. březen 1970. Brno 1972

Klazar, Jaroslav: Vývoj oddělení stavitelství a architektury. In: Národní technické muzeum 1908–1951–1971. Sborník k 20. výročí postátnění, sv. I. Praha 1973, s. 141–149

Hloušek, Antonín, Vývoj architektonického archivu v Národním technickém muzeu v Praze. In: Národní technické muzeum 1908–1951–1971. Sborník k 20. výročí postátnění, sv. II. Praha 1973, s. 133–141

Šlapeta, Vladimír, Oddělení architektury a stavitelství. In: Národní technické muzeum 1969–1978. Sborník k sedmdesátému výročí založení. Praha 1978. s. 125–131

Šlapeta, Vladimír, Oddělení architektury a stavitelství. In: Národní technické muzeum 1978/1988. Sborník k osmdesátému výročí založení, sv. 1, Praha 1988, s. 173–180

Krajči, Petr: Národní technické muzeum. In: Zlatý řez, 1993, č. 3, s. 12–15

Krajči, Petr: Skici, plány, výkresy. In: Fórum architektury a stavitelství, 2001, č. 3, s. 28–31

Váchová Petra: Sbírky architektury a (pozemního) stavitelství Národního technického muzea ve světle organizačních a koncepčních proměn od svého vzniku do roku 1960. In: Pět let Školy muzejní propedeutiky, roč. I.–V., Praha 2009, s. 285–335

Váchová Petra: Zdeněk Wirth a Ladislav Machoň – zakladatelé dnešního archivu architektury a stavitelství v Národním technickém muzeu. In: Pěšák s noblesou. Pocta p. t. PhDru Janu Hozákovi, Praha 2010, s. 107–112