Muzeum architektury a stavitelství

Vít Obrtel, návrh obytného domu

O unikátní sbírky dokladů architektonické a stavitelské činnosti pečuje v Národním technickém muzeu samostatná organizační složka – Muzeum architektury a stavitelství (MAS).

Toto pracoviště vzniklo v roce 2008 z někdejšího Oddělení architektury a stavitelství NTM, a to rozšířením o další aktivity včetně podílu na přípravě Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích.
MAS se skládá z části sbírkové a části archivní, a to: sbírky architektury, sbírky stavitelstvíArchivu architektury a stavitelství (AAS). Správu každé sbírky zajišťuje odborný kurátor, správu AAS odborní archiváři. MAS spravuje Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích.

V rámci rekonstrukce hlavní budovy Národního technického muzea na Letné vznikla nová expozice architektury, stavitelství a designu, která návštěvníky uvádí do vývoje české architektury druhé poloviny 19. a 20. století prostřednictvím architektonických modelů, historické obrazové dokumentace i pomocí instalace působivých dobových interiérů.