Hornictví a hutnictví

V roce 1910, dva roky po založení Technického muzea pro Království české (dnešní NTM), byly vytvořeny základní odborné sbírkové skupiny tohoto muzea, mezi nimi i hornicko- hutnická, s programem vybudovat základní sbírku, dokumetující současný stav a historii báňského oboru a hutnictví.

První hornická expozice o rozloze 230 m² byla otevřena veřejnosti už v roce 1912 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, kde tehdy pražské technické muzeum sídlilo. Část hornické expozice vykazovala na svoji dobu neobvyklé provedení imitující důlní pracoviště a měla u veřejnosti velký ohlas. Expozice hutnického oboru byla otevřena v roce 1913 na skromnější ploše 88 m².
V roce 1941 se muzeum muselo vystěhovat ze Schwarzenvberského paláce a sbírky muzea včetně hornických a hutnických byly přestěhovány do karlínské Invalidovny a zde v rámci omezených prostorových možností vystaveny. Teprve po roce 1945 se mohlo muzeum přesunout do své nové budovy v Praze 7 na Letné, kde byla v roce 1952 zpřístupněna hornická expozice - maketa uhelného a o rok později rudného dolu s prohlídkovou trasou o délce více než 500 m, vedenou dobývkami a důlními chodbami. Expozice dějin hutnictví se zaměřením na vývoj železářství byla otevřena až v roce 1960.

V roce 1964 byla původní hornicko-hutnická skupina muzea rozdělena na dva samostatné útvary, které začaly samostatně organizovat vědní činnost ve svém oboru. Tehdy byly položeny základy dlouholeté tradice seminářů k dějinám hornictví i hutnictví. Obě oddělení prezentovala své sbírky řadou úspěšných putovních výstav u nás i v zahraničí. V roce 1998 se opět navázalo na původní oborové uspořádání a obě oddělení byla v rámci organizačních změn v NTM spojena do jediného útvaru s názvem oddělení hornictví a hutnictví.

Zlomovým rokem pro celé NTM se stal rok 2002, kdy srpnová povodeň zaplavila mimo jiné i hutnické sbírky uložené v depozitáři karlínské Invalidovny. Ušetřena zůstala naštěstí sbírka umělecké litiny uložená ve vyšším patře tohoto objektu a hornické sbírky v mimopražském depozitáři v Čelákovicích. Pro oddělení hornictví a hutnictví to znamenalo nejen přesun zasažených i nezasažených sbírek z Invalidovny, ale i starost o jejich nové umístění a restaurování.
V rámci rekonstrukce hlavní budovy muzea zahájené v roce 2006 byla demontována stálá expozice Dějiny železa a vyjma uhelného a rudného dolu i expozice hornictví.

V současné době se připravuje nová verze hornické expozice, doplňující prohlídku uhelného a rudného dolu v suterénu budovy NTM a projekt nové expozice s tématikou hutnictví.

Hornictví

Hornická historická
technika

Současné hornictví Geologie
a mineralogie
Úpravnictví

 

Geofyzika

Potápění Fotodokumentace
k dějinám hornictví

 

Hutnictví

Hutnictví železa

Hutnictví neželezných
kovů
Strojírenská
metalurgie

 

Umělecká litina

Kovářské a zámečnické
řemeslo
Kožený kovářský měch, 1705