Fotografická a filmová technika

Oddělení a sbírka se začaly rozvíjet založením grafického oddělení v roce 1911, v rámci kterého vzniklo jádro sbírky dokumentující dějiny fotografické a filmové techniky. V roce 1923 se formovala samostatná skupina fotograficko-kinematografická, v níž začal od roku 1924 pracovat všestranný filmař a kameraman Jindřich Brichta (1897 – 1957), jenž měl dobré kontakty v zahraničí i u nás a předměty jím získané patří mezi ty nejcennější v našich sbírkách. Brichtovou zásluhou se do kolekce dostal fragment originálního projekčního pásu Émila Reynauda k představení Autour d'une Cabine z roku 1894, který byl v roce 2015 zapsán do prestižního mezinárodního registru Paměť světa UNESCO.

Sbírkový fond skupiny vytvářely dary institucí a podniků a cílevědomá sběratelská činnost. Sbírka dokumentuje vývoj fotografických procesů, vývoj fotoaparátu a techniky pro prezentaci fotografií. Kinematografická část dokládá prehistorii kinematografie, vývoj kinematografické techniky s důrazem na vývoj kamery, projektorů a amatérské filmové techniky.

Díky dlouhodobé kompletaci vývojových řad je ve sbírce řada vzácných či unikátních předmětů. Osobní styky a momentální příznivé okolnosti v meziválečném období a po 2. světové válce umožnily získání celků světového významu, jako například kolekci fotografických studií pohybu z konce 19. století, získanou ve Francii. V současné době je ve sbírce sbírce přes 8000 inventárních čísel, což představuje přes 15000 sbírkových předmětů. Tímto svým rozsahem patří mezi největší sbírky na světě.

První stálá expozice dějin fotografické a filmové techniky s názvem Stroj základem nového umění byla otevřena v dnešních prostorách NTM v roce 1949 a měla být jádrem budoucího kinematografického muzea. Další instalace byly v roce 1963 a 1984 pod chráněným názvem Interkamera. Ten byl později propůjčován známým výstavám soudobé fotografické a filmové techniky v Praze.

Současná expozice Fotografický ateliér je první částí nově připravované expozice. Jako další vznikne expozice dokumentující dějiny techniky barevné fotografie, momentní fotografie a stereoskopické (3D) fotografie.

Významné celky ve sbírce

Historické fotografické
postupy

Fotografické přístroje
a příslušenství
Prehistorie
kinematografie
Kinematografické přístroje
a příslušenství
Fotoaparát značky Kamarád M II, 1937