Astronomie

Sextant, Erasmus Habermel, Praha, 1600

Sbírka astronomie se utvářela od r. 1910, počínaje darem Františka Fialy, zakladatele geodetické skupiny muzea. V 50. a 60. letech se sbírky podstatně rozšiřovaly, nejvýznamnější bylo převzetí kolekce klementinské hvězdárny. Astronomické přístroje ve sbírce pocházejí z 16.–21. století, jeden dokonce z 15. století. Jedná se o přístroje, které byly využívány v minulosti k astronomickým měřením a demonstrační předměty ke znázornění vesmíru.
Sbírka astronomie obsahuje na 450 astronomických přístrojů a demonstračních pomůcek. Jedná se o kvalitní a špičkovou kolekci na světové úrovni a je nejvýznamnějším fondem historických vědeckých přístrojů uložených v České republice. Sbírka je rozčleněna na obory: gnómonika, měření úhlů, modely vesmíru a dalekohledy.

Nejstarším přístrojem sbírky je pozdně gotický astroláb z doby kolem 1450. Mezi unikáty sbírky dále patří přístroje Erasma Habermela. NTM vlastní světově proslulou vývojovou řadu astrometrických přístrojů, se dvěma sextanty z doby působení Tychona BraheJohannese Keplera na rudolfinském dvoře v Praze. První sextant je od Josta Bürgiho, druhý vyrobil Erasmus Habermel v Praze r. 1600. Řada pokračuje kvadranty a kruhovými přístroji z 18. 19. století, a je zakončena Zeissovým dalekohledem z roku 1907. Pozornost zaslouží kolekce slunečních hodin 16.–19. století středoevropské provenience i kabinetní orloj od P. Engelberta Seige z roku 1791.
Ve sbírce se nachází meteorické kamery z roku 1955, které používali čeští astronomové v Ondřejově k fotografování padajících meteorů. Díky fotografiím kamer byly vypočteny parametry dráhy meteoritu Příbram, který byl roku 1959 nalezen. Jeden velký 81 kilový železný meteorit z Argentiny je též součástí sbírky.

Zpět na Exaktní vědy

Rovníkové sluneční hodiny, Erasmus Habermel, 1585, Praha Astronomické hodiny, Engelbert Seige, 1791, Osek Armilární sféra, Jan Felkl, přelom 19. a 20. století, Roztoky Planetárium, Jan Felkl, kolem roku 1890, Roztoky Sextant, Jost Bürgi, kolem roku 1600, Praha