Matematika

Počítací stroj, Burroughs, Detroit, USA, kolem 1919

Sbírku matematiky (mechanické výpočetní techniky) tvoří na 250 předmětů z 18.–20. století. Jedná se o jednoduché výpočetní pomůcky a mechanické (ruční a elektrické) kalkulátory. Sbírka se utvářela až po 2. světové válce. Růst sbírky začal v 60.–80. letech 20. století s nástupem elektronických kalkulaček a počítačů, kdy byly nevyhovující mechanické stroje vyřazovány z praxe.

Mezi nejstarší výpočetní techniku patří elementární pomůcky (kuličková počítadla) a mechanické předměty (Napierovy tyčky, logaritmická pravítka a válce). K významným pomůckám sbírky se řadí kalkulační válce Blitz a Cubus, sčítací strojky Comptator, Adix a Produx, mechanické kalkulačky Millionär, Odhner, Brunsviga a Arithmometer, plnoklávesové sčítací stroje Burroughs a kalkulační stroje Rheinmetall.

Ve sbírce jsou zařazeny i kalkulačky československé výroby z období po 2. světové válce, jde o řadu mechanických a elektromechanických strojů Nisa a Zeta. Unikátem sbírky je kapesní kalkulačka Curta, která překvapila svět výpočetní techniky v padesátých letech 20. století. Miniaturní strojek váhy čtvrt kilogramu s parametry plnohodnotného počítacího stroje se pyšní tím, že byl první a zároveň poslední kapesní mechanickou kalkulačkou světa.

Zpět na Exaktní vědy

Sčítací strojek Comptator, Hans Sabielny, konec 19. století, Drážďany (Německo) Kalkulačka Nisa K2, KOH-I-NOOR, 50.–60. léta 20. století, Proseč nad Nisou Kalkulátor Commodore, Commodore Business Machines, 60.–70. léta 20. století, Japonsko Počítací stroj, Burroughs Adding Machine Co, polovina 20. století, Detroit (USA) Kapesní kalkulačka Curta, Contina AG, 1951, Mauren (Lichtenštejnsko)