Sborníky NTM

1. Sborník Národního technického muzea – 1. Praha 1955. Rozebráno

2. Sborník Národního technického muzea – 2. Praha 1956. Rozebráno

3. Sborník Národního technického muzea – 1. Praha 1957. Rozebráno

4. Sborník Národního technického muzea – 1. Praha 1965. Rozebráno

5. Sborník Národního technického muzea – 1. Praha 1968. Rozebráno

obálka 6. Jeníček, Ladislav – Kruliš, Ivo: British Inventions of the Industrial Revolution on the Iron and Steel Industry on Czechoslovak Territory. Prague 1969.

7. Pleiner, Radomír: Iron Working in Ancient Greece. Prague 1969. Rozebráno

8. Kořan, Jan: Vývoj železářství v Krušných horách. Praha 1969. Rozebráno

9. Majer, Jiří: Těžba cínu ve Slavkovském lese v 16. století. Praha 1970. Rozebráno

10. Vlček, Václav: K vývoji českého muzejnictví. Praha 1970. Rozebráno

11. Národní technické muzeum 1908–1951–1971. 1. díl. Sbírková činnost. Praha 1971. 2. vyd. 1973. Rozebráno

12. Národní technické muzeum 1908–1951–1971. 2. díl. Studijní činnost. Praha 1971. 2. vyd. 1973. Rozebráno

13. Michal, Stanislav: Vývoj hodinářství v českých zemích. Praha 1976. Rozebráno

14. Studie z dějin techniky. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Josefa Kuby, CSc. Praha 1975. Rozebráno

15. Three Studies in the History of Technics. Prague 1976. Rozebráno

16. Národní technické muzeum. Činnost v uplynulém desetiletí 1969–1978. Sborník k sedmdesátému výročí založení. Praha 1978. Rozebráno

17. Kořan, Jan: České železářství v době průmyslové revoluce. Praha 1983. Rozebráno

18. Jílek, František – Kuba, Josef – Jílková, Jaroslava: The World Inventions in Dates. Prague 1979. Rozebráno

obálka 19. Studie o technice v českých zemích 1800–1918. 1. díl. Praha 1983. O sérii

obálka 20. Studie o technice v českých zemích 1800–1918. 2. díl. Praha 1984 O sérii

obálka 21. Studie o technice v českých zemích 1800–1918. 3. díl. Praha 1985 O sérii

obálka 22. Studie o technice v českých zemích 1800–1918. 4. díl. Praha 1986 O sérii

23. Národní technické muzeum 1978–1988. 1. díl. Praha 1988. Rozebráno

24. Národní technické muzeum 1978–1988. 2. díl. Praha 1988. Rozebráno

25. Michal, Stanislav: Jan Amos Komenský ve světě vědy a techniky. Praha 1992. Rozebráno

obálka Objednat26. Folta, Jaroslav – Majer, Jiří – Zárybnický, Miloš: Georgius Agricola. Praha 1994

obálka Objednat27. Majer, Jiří: Kašpar Šternberk. Praha 1994

obálka 28. Studie o technice v českých zemích 1918–1945. 5. díl. Praha 1995 O sérii

obálka 29. Studie o technice v českých zemích 1918–1945. 6. díl. Praha 1995 O sérii

obálka Objednat30. Dvě století litografie/Bicentenary of Litography. Praha 1997

31. Národní technické muzeum 1988–1998. Praha 1998. Rozebráno

obálka 32. Studie o technice v českých zemích 1945–1992. 7. díl. Praha 2003. O sérii

obálka 33. Studie o technice v českých zemích 1945–1992. 8. díl. Praha 2003. O sérii

obálka 34. Studie o technice v českých zemích 1945–1992. 9. díl. Praha 2003. O sérii