Rozpravy NTM

1. Slévárenská technologie. Praha 1961. Rozebráno

2. Mechanizace sléváren. Praha 1961. Rozebráno

3. Bibliografie dějin československého hornictví. Praha 1962. Rozebráno

4. Emisní spektrální analýza 1. Praha. Rozebráno

5. Z dějin českého železářství. Praha 1962. Rozebráno

6. Bibliografie dějin československého hutnictví a slévárenství. Praha 1962. Rozebráno

7. Muzea a technika. Praha 1963. Rozebráno

8. Bibliografie dějin československé dopravy silniční. Praha 1963. Rozebráno

9. Bibliografie dějin československé dopravy železniční. Praha 1963. Rozebráno

10. Průmyslová revoluce v železářství. Praha 1964. Rozebráno

11. Bibliografie dějin československé vodní dopravy a vodního hospodářství. Praha 1964. Rozebráno

12. Bibliografie dějin československého letectví. Praha 1964. Rozebráno

13. Emisní spektrální analýza 2. Praha 1964. Rozebráno

14. Hofmann, Gustav: Soupis železných hutí a hamrů v Čechách v období feudalismu. Praha 1964. Rozebráno

15. Emisní spektrální analýza 3. Praha 1964. Rozebráno

16. Šuchardin, S. V.: Základy dejín techniky (pokus o rozpracovanie teoretických a metodologických problémov). Praha 1965. Rozebráno

17. Dopravní cesty ve slévárnách. Praha 1965. Rozebráno

18. Bibliografie dějin československého cukrovarnictví. Praha 1965. Rozebráno

19. Emisní spektrální analýza 4. Praha 1965. Rozebráno

20. Zvoníček, Jan: K 100. výročí narození. Praha 1965. Rozebráno

21. 32. mezinárodní slévárenský sjezd ve Varšavě 1965. Praha 1966. Rozebráno

22. Bibliografie dějin československého pivovarnictví. Praha 1966. Rozebráno

23. Emisní spektrální analýza 5. Praha 1967. Rozebráno

24. Bibliografie dějin československé fotografie a kinematografie. Praha 1967. Rozebráno

25. Počátky výroby plávkové oceli. Praha 1967. Rozebráno

26. Dolování v Jáchymově 1516–1966. Praha 1967. Rozebráno

27. Ochrana technických památek. Praha 1967. Rozebráno

28. Tkáňové kultury. Praha 1967. Rozebráno

29. 33. mezinárodní slévárenský sjezd v Indii 1966. Praha 1967. Rozebráno

30. Klepl, Jan: Vznik a vývoj jabloneckého průmyslu. Praha 1967. Rozebráno

31. Bibliografie dějin československého chemického průmyslu a přidružených výrob. Praha 1967. Rozebráno

32. Mechanizace a standardizace technologie tkáňových kultur. Konference a výstava. Praha 1967. Rozebráno

33. Z dějin hornictví. Praha 1968. Rozebráno

obálka 34. Hofmann, Gustav: Komorní železárny na Podbrdsku. Praha 1968

35. Kreps, Miloš: Dýmačka v českém a moravském železářství. Praha 1968. Rozebráno

36. Kreps, Miloš: Soupis železářských hutí na Moravě a ve Slezsku v období feudalismu. Praha 1968. Rozebráno

37. Z dějin československé dopravy. Praha 1969. Rozebráno

38. Přehled technických památek v českých zemích. Praha 1970. Rozebráno

39. Z dějin hornictví a hutnictví. Praha 1970. Rozebráno

40. Příspěvky k dějinám báňské a hutní výroby. Praha 1970. Rozebráno

41. Československo ve středoevropském dopravním vývoji. Praha 1970. Rozebráno

42. Organizační řád a předpisy Národního technického muzea. Praha 1970 Rozebráno

43. Cín v dějinách vědy, techniky a umění – 1. díl. Praha 1970. Rozebráno

44. Cín v dějinách vědy, techniky a umění – 2. díl. Praha 1970. Rozebráno Rozebráno

45. Příspěvky k dějinám sklářství a keramiky. Praha 1971. Rozebráno

46. Historie plavby a obchodu na Labi. Praha 1971. Rozebráno

47. Z dějin hutní výroby. Praha 1971. Rozebráno

48. Studie z dějin hornictví 1. Praha 1971. Rozebráno

49. Studie z dějin hornictví 2. Praha 1971. Rozebráno

50. Pávek Miloslav: Textilní výroba v historickém přehledu.1. díl: Praha 1971. Rozebráno

51. Pávek Miloslav: Textilní výroba v historickém přehledu. 2. díl: Praha 1971. Rozebráno

52. Z dějin technické výchovy. 1. díl. Praha 1971. Rozebráno

53. Z dějin technické výchovy. 2. díl. Praha 1972. Rozebráno

54. Kreps, Miloš: Technický vývoj železářství českých zemí v poslední fázi výroby svářkového železa. Praha 1972. Rozebráno

55. Z dějin hutnictví. Praha 1972. Rozebráno

56. Kuba, Josef – Vlček, Václav: Technická a specializovaná muzea. Praha 1972. Rozebráno

57. Příspěvky k dějinám skla a keramiky 2. Praha 1973. Rozebráno

58. Studie z dějin hornictví 3. Praha 1973. Rozebráno

59. Studie z dějin hornictví 4. Praha 1973. Rozebráno

60. Dějiny techniky za feudalismu. Praha 1974. Rozebráno

61. Vlček, Václav: Problémy řízení v Národním technickém muzeu. Praha 1973. Rozebráno

62. Česká umělecká litina. Praha 1974. Rozebráno

63. Kruliš, Ivo: Příspěvek k vývoji železářských zkujňovacích výhní. Praha 1974. Rozebráno

64. Studie z dějin hornictví 5. Praha 1974. Rozebráno

65. Studie z dějin hornictví 6. Praha 1975. Rozebráno

66. Z dějin hutnictví 2. Praha 1975. Rozebráno

67. Studie z dějin hornictví 7. Praha 1976. Rozebráno

68. Z dějin hutnictví 3. Praha 1976. Rozebráno

69. Z dějin hutnictví 4. Praha 1977. Rozebráno

70. Studie z dějin hornictví 8. Praha 1978. Rozebráno

71. Studie z dějin hornictví 9. Praha 1978. Rozebráno

72. Národní technické muzeum – metodika řízení. Praha 1979. Rozebráno

73. Z dějin hutnictví 5. Praha 1979. Rozebráno

74. Z dějin hutnictví 6. Praha 1979. Rozebráno

75. Studie z dějin hornictví 10. Praha 1979 Rozebráno

76. Studie z dějin hornictví 11. Praha 1980. Rozebráno

77. Z dějin hutnictví 7. Praha 1980. Rozebráno

78. Studie z dějin hornictví 12. Praha 1980. Rozebráno

79. Z dějin hutnictví 8. Praha 1980. Rozebráno

80. Z dějin hutnictví 9. Praha 1980. Rozebráno

81. Vlček, Václav: České technické muzejnictví v procesu socialistické kulturní revoluce. Praha 1981. Rozebráno

82. Z dějin hutnictví 10. Praha 1981. Rozebráno

83. Z dějin geodézie a kartografie 1. Praha 1981. Rozebráno

84. Technické muzejnictví. Problémy a praxe. Praha 1982. Rozebráno

85. Sto dvacet let výroby v elektrotechnickém závodě Škoda. Praha 1982. Rozebráno

86. Symposium „Technické památky“ 1. díl. Praha 1982. Rozebráno

87. Symposium „Technické památky“ 2. díl. Praha 1982. Rozebráno

88. Studie z dějin hornictví 13. Praha 1982. Rozebráno

89. Z dějin hutnictví 11. Praha 1982. Rozebráno

90. Z dějin geodézie a kartografie 2. Praha 1982. Rozebráno

91. Vliv exhalátů na stav muzejních sbírek. Praha 1983. Rozebráno

92. Kroupa, Jan: Pedagogická a vědecká činnost Františka Josefa Gerstnera. Praha 1983. Rozebráno

93. Studie z dějin hornictví 14. Praha 1984. Rozebráno

obálka 94. Z dějin hutnictví 12. Praha 1984

95. I. symposium k poctě Josefa Hlávky. Praha 1984. Rozebráno

96. Studie z dějin hornictví 15. Praha 1984. (příloha: Majer, Jiří: Katastrofa na dole Nelson roku 1934, Praha 1984.) Rozebráno

97. Z dějin geodézie a kartografie 3. Praha 1985. Rozebráno

obálka 98. Z dějin hutnictví 13. Praha 1985

99. Studie z dějin hornictví 16. Praha 1985. Rozebráno

100. Z dějin geodézie a kartografie 4. Praha 1985. Rozebráno

101. Z dějin hutnictví 14. Praha 1985. Rozebráno

102. Studie z dějin hornictví 17. Praha 1985. Rozebráno

103. Práce na dějinách dopravy. Praha 1986. Rozebráno

104. Čtyři studie o energetice. Praha 1986. Rozebráno

105. Studie z dějin hornictví 18. Praha 1986. Rozebráno

106. Z dějin hutnictví 15. Praha 1986. Rozebráno

107. Z dějin geodézie a kartografie 5. Praha 1986. Rozebráno

108. První zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1986. Rozebráno

109. Studie z dějin hornictví 19. Praha 1987. Rozebráno

110. Z dějin hutnictví 16. Praha 1987. Rozebráno

111. Z dějin geodézie a kartografie 6. Praha 1990. Rozebráno

112. Druhé zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1987. Rozebráno

obálka Objednat113. Technická muzeologie I. Praha 1991

114. Čtvrté zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1989. Rozebráno

115. Z dějin železniční dopravy. Praha 1991. Rozebráno

116. Studie z dějin hornictví 20. Praha 1989. Rozebráno

117. Z dějin hutnictví 17. Praha 1989. Rozebráno

118. Z dějin hutnictví 18. Praha 1989. Rozebráno

119. Třetí zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1990. Rozebráno

120. Páté zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1990. Rozebráno

121. Z dějin hutnictví 19. Praha 1991. Rozebráno

122. Studie z dějin hornictví 21. Praha 1991. Rozebráno

123. Sedmé zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1991. Rozebráno

124. Šesté zasedání přírodovědců-konzervátorů. Praha 1992. Rozebráno

125. Studie z dějin hornictví 22. Praha 1993. Rozebráno

126. Z dějin hutnictví 20. Praha 1993. Rozebráno

127. Z dějin hutnictví 21. Praha 1993. Rozebráno

128. Studie z dějin hornictví 23. Praha 1993. Rozebráno

129. Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 1994. Rozebráno

130. 130 let Typografické besedy. Praha 1994. Rozebráno

131. Studie z dějin hornictví 24. Praha 1994. Rozebráno

132. Z dějin hutnictví 22. Praha 1994. Rozebráno

133. Z dějin geodézie a kartografie 7. Praha 1994. Rozebráno

134. Z dějin hutnictví 23. Praha 1995. Rozebráno

135. Z dějin hutnictví 24. Praha 1995. Rozebráno

136. Z dějin geodézie a kartografie 8. Praha 1995. Rozebráno

obálka 137. Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům. Praha 1995

138. Studie z dějin hornictví 25 – Agricolovi žáci. Praha 1995. Rozebráno

139. Studie z dějin hornictví 26. Praha 1995. Rozebráno

140. Dějiny vědy a techniky (výuka na českých a slovenských vysokých školách). Praha 1996. Rozebráno

141. Z dějin průmyslového designu 1. Praha 1996. Rozebráno

142. Z dějin hutnictví 25. Praha 1996. Rozebráno

143. Dějiny vědy a techniky 2 (z dějin železniční dopravy v českých zemích). Praha 1996. Rozebráno

144. Besedy o dějinách tisku. Praha 1997. Rozebráno

145. Dějiny vědy a techniky 3 (seminář pro vyučující dějinám věd a techniky 1996–97). Praha 1997. Rozebráno

obálka 146. Sté výročí ing. Miloslava Prokopa. Praha 1997

147. Monolity a mísa pro Pražský Hrad. Praha 1997. Rozebráno

148. Z dějin hutnictví 26. Praha 1997. Rozebráno

149. Hudba na špičce jehly. Praha 1997. Rozebráno

150. Z dějin geodézie a kartografie 9. Praha 1997. Rozebráno

151. Dějiny vědy a techniky 4 (Studie o technice v českých zemích 1945 – 1992. Teze.) Praha 1997. Rozebráno

152. 100. výročí zahájení automobilové výroby v Tatře Kopřivnice. Praha 1997. Rozebráno

153. Vojta Náprstek a muzejnictví. Praha 1998. Rozebráno

154. Studie z dějin hornictví 27. Praha 1998. Rozebráno

155. Z dějin průmyslového designu 2. Alessi. Praha 1998. Rozebráno

156. Z dějin hutnictví 27. Praha 1998. Rozebráno

157. Dějiny vědy a techniky 5. Praha 1998. Rozebráno

158. Z dějin průmyslového designu 3. Praha 1999. Rozebráno

159. Martínek, Zdeněk: Dějiny čs. hodinářského průmyslu do roku 1948. Praha 1999. Rozebráno

160. Dějiny vědy a techniky 6. Historie studiové rozhlasové a televizní techniky. Praha 1999. Rozebráno

161. Z dějin hutnictví 28. Praha 1999. Rozebráno

162. Z dějin hornictví 28. Praha 1999. Rozebráno

163. Z dějin geodézie a kartografie 10. Praha 2000. Rozebráno

164. Z dějin průmyslového designu 4. Škoda design. Praha 2000. Rozebráno

165. Z dějin hutnictví 29. Praha 2000. Rozebráno

166. Dějiny vědy a techniky 7. Historie výzkumu spalovacích motorů v letech 1945 – 1982. Praha 2000. Rozebráno

167. Studie z dějin hornictví 29. Praha 2000. Rozebráno

168. 400 let knihařských spolků – historické a moderní knihařství. Praha 2001. Rozebráno

169. Motocykly Čechie – Böhmerland. Praha 2001. Rozebráno

170. Dějiny vědy a techniky 8. Praha 2001. Rozebráno

171. Z dějin průmyslového designu 5. Praha 2002. Rozebráno

172. Z dějin hutnictví 30. Praha 2002. Rozebráno

173. Z dějin hornictví 30. Praha 2002. Rozebráno

174. Z dějin geodézie a kartografie 11. Praha 2002. Rozebráno

obálka 175. Dějiny vědy a techniky 9. Praha 2002

176. Z dějin hutnictví 31. Praha 2002. Rozebráno

177. Z dějin hutnictví 32. Zvony a zvonařství. Praha 2002. Rozebráno

178. Z dějin průmyslového designu 6. Průmyslový design 90. let 20. století. Praha 2003. 29 Kč. Rozebráno

179. Dějiny vědy a techniky 10. Historie studiové rozhlasové a televizní techniky 2. Praha 2002. Rozebráno

180. Studie z dějin hornictví 31. Praha 2002. Rozebráno

181. Z dějin hutnictví 33. Praha 2003. Rozebráno

obálka 182. Dějiny vědy a techniky 11. Praha 2003

obálka 183. Z dějin průmyslového designu 7. Průmyslový design a jeho právní ochrana. Praha 2003

184. Studie z dějin hornictví 32. Praha 2003. Rozebráno

obálka 185. Sbírky v počítači. Praha 2004

obálka 186. Z dějin geodézie a kartografie 12. Praha 2004

obálka 187. Studie z dějin hornictví 33. Praha 2004

obálka 188. Z dějin hutnictví 34. Praha 2004

obálka 189. Dějiny vědy a techniky 12. Praha 2004

obálka 190. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Praha 2005

obálka 191. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 1. Praha 2005

obálka Objednat192. Z dějin silniční dopravy 1. Praha 2005

obálka 193. Dějiny vědy a techniky 13. Praha 2005

obálka 194. Z dějin hutnictví 35. Praha 2005

obálka 195. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005. Praha 2006

obálka 196. Studie z dějin hornictví 34. Praha 2006

197. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 2. Praha 2006. Rozebráno

198. Z dějin hutnictví 36. Praha 2006. Rozebráno

obálka 199. Z dějin hornictví 35. Praha 2006.

200. Dějiny vědy a techniky 14. 24. seminář pro vyučující dějinám techniky. Praha 2006. Rozebráno

201. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 3. Praha 2007. Rozebráno

202. Z dějin hutnictví 37. Praha 2007. 100 Kč. Rozebráno

obálka 203. Dějiny vědy a techniky 15. Praha 2007.

obálka 204. Studie z dějin hornictví 36. Praha 2007

obálka Objednat205. Z dějin geodézie a kartografie 13. Praha 2007

obálka Objednat206. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 4. Praha 2008

obálka 207. Z dějin hutnictví 38. Praha 2008

obálka 208. Studie z dějin hornictví. Praha 2008

obálka 209. Z dějin hutnictví 39. Praha 2009

obálka 210. Z dějin hornictví 38

obálka Objednat211. Z dějin geodézie a kartografie 14. Praha 2010

obálka 212. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 5. Praha 2010

213. Studie z dějin hornictví 39. Praha 2010. CD Rozebráno

214. Z dějin hutnictví 40. Praha 2010. CD Rozebráno

obálka 215. Jáchymovský smolinec a kovové radium.
Editor: Ivana Lorencová Studie z dějin hornictví, sv. 40, Praha 2011, 71 s., ISBN 978-80-7037-201-2, ISSN 0139-7931

obálka Objednat216. Z dějin hutnictví, sv. 41, Praha 2011
Editor: Irena Laboutková 77 s., ISBN 978-80-7037-205-0, ISSN 0139-9810

obálka Objednat217. Z dějin geodézie a kartografie, sv. 15, Praha 2011
Editor: Antonín Švejda

obálka Objednat218. Století Národního technického muzea. Dějiny vědy a techniky, sv. 16, Praha 2012
Editoři: Miloš Hořejš, Ivana Lorencová Vydalo NTM v Praze 2011, 332 s. s il., ISBN 978-80-7037-208-1

obálka Objednat219. K rozvoji válcovací techniky a kapitoly z dějin hutnictví
Laboutková, Irena (ed.) Z dějin hutnictví 42. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-212-8, ISSN 0139-9810

obálka Objednat220. Pohled na historii a budoucnost některých médií
Pitrák, Pavel – Krumphanzl, Aleš (eds.) Z dějin rozhlasu, televize a filmu 8. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-207-4

obálka Objednat221. Staré mapy a měřické práce
Švejda, Antonín (ed.) Z dějin geodézie a kartografie 16. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-213-5

obálka Objednat222. Těžba surovin v proměnách času
Šmehil, Karol – Přibil, Martin (eds.) Studie z dějin hornictví 41. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-214-2

obálka Objednat223. 223 Z dějin geodézie a kartografie 17 – Zeměměřické práce, mapová díla, osobnosti a sbírky

obálka Objednat224. Z dějin hutnictví 43 – Příspěvky k dějinám železáren v Krušných horách ve 20. Století a kapitoly z dějin hutní výroby

obálka Objednat225. Z dějin geodezie a kartografie 18

obálka Objednat226. Vzpomínky na hornictví
Z dějin hornictví 42

obálka Objednat227. Z dějin hutnictví 44
Irena Laboutková

obálka Objednat228. Z dějin geodézie a kartografie 19
Antonín Švejda