Práce z dějin techniky a přírodních věd

1. Tadeáš Hájek z Hájku. Praha 2000. Rozebráno

2. Šišma, Pavel: Učitelé na německé technice v Brně 1849 – 1945. Praha 2004. Rozebráno

obálka 3. Folta, Jaroslav: Dějiny matematiky. Praha 2004

obálka 4. Česká technika na pozadí světového vývoje. Díl 1. Praha 2004

obálka 5. Folta, Jaroslav: Vývoj výpočetní techniky. Praha 2005

6. Drábek, Pavel, Handlíček, Zdeněk: Farmacie ve 20. století. Praha 2005. Rozebráno

obálka 7. Cetkovský, Jiří, Folta, Jaroslav. Polovodičová doba v Československu. Praha 2005

obálka 8. Folta, Jaroslav (ed.): Zbrojní technika v Československu. Praha 2005

obálka 9. Folta, Jaroslav – Hořejš, Miloš (ed.): Továrny strojírenské techniky v 19. a 20. století. Praha 2005

obálka 10. Sekyrková, Milada (ed.): Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha 2006

obálka 11. Folta, Jaroslav (ed.): Letadla a vrtulníky. Praha 2006

obálka 12. Folta, Jaroslav (ed.): Technologie a průmyslová chemie. Praha 2006

obálka 13. Folta, Jaroslav (ed.): Některé trendy v energetice 20. století. Praha 2006

obálka 14. Folta, Jaroslav (ed.): Technická zařízení vědy v 2. polovině 20. století. Praha 2006

obálka 15. Folta, Jaroslav (ed.): K vývoji dvou aparatur experimentální a technické fyziky 20. století. Praha 2007

obálka 16. Seidlerová, Irena, Seidler, Jan: Jáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století. Praha 2007

obálka Objednat17. Janovský, Igor: Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. Praha 2008 125 s., ISBN 978-80-7037-174-9

obálka Objednat18. Sekyrková, M. (ed.): Eva Lisá: Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí království Českého. Praha 2009 115 s., ISBN 978-80-7037-179-4

obálka 19. Lorencová, I. – Janovský, I. (eds): 50 let kosmonautiky. Výročí startu první umělé družice Země. Praha 2008. 150 Kč. Rozebráno, 192 s. ISBN 978-80-7037-180-0

obálka 20. Hořejš, M. – Lorencová, I. (eds.): Věda a technika v období 2. světové války. Praha 2009 495 s. ISBN 978-80-7037-181-7

obálka 21. Jangl, Ladislav: České hornické právo a báňská historie – Metodika báňsko-historického výzkumu – rozšířené vydání, Praha 2010

obálka Objednat22. Plavec, Michal (ed.): Století letectví v zemích Koruny české. Praha 2010 Vydalo Národní technické muzeum v roce 2010, 162 s., ISBN 978-80-7037-196-1.

obálka Objednat23. Jangl, Ladislav: České horní právo a báňská historie – Metodika báňsko-historického výzkumu. 2. dopl. vyd. Praha 2010.

obálka 24. Janovský, Igor – Kleinová, Jana – Stříteský, Hynek (eds.): Věda a technika v Československu v letech 1945–1960, Praha 2010

obálka 25. Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století

obálka 26. Rekordy známé i neznámé : dobývání nebe českými (československými) letci

obálka 27. Škodovky do celého světa : export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991

obálka 28. Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci
Lorencová, Ivana (ed.) Praha 2012, ISBN 978-80-7037-210-4

obálka Objednat29. Než podmaníme vzduch … Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy
Plavec, Michal a kol. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-211-1

obálka 30. Vladimír List: Žil jsem pro elektrotechniku
Stříteský, Hynek – Mikeš, Jan – Efmertová, Marcela (eds.) Praha 2012, ISBN 978-80-7037-215-9

obálka Objednat31. Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945
Hořejš, Miloš – Křížek, Jiří a kol. Praha 2012, ISBN 978-80-7037-216-6

obálka Objednat32. Historický vývoj lopatových rýpadel
Kolomý, Radoslav Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 32. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-217-3

obálka Objednat33. Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea v Praze
Lorencová, Ivana Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 33. Praha 2011, ISBN 978-80-7037-221-0.

obálka 34. ČKD kontra(kt) Škoda
Jelínek, Jaroslav ČKD v konkurenčním boji se Škodovými závody v letech 1928 1932. Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 34. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-222-7

obálka Objednat35. Kubismus v české architektuře – Sto let poté
Novotný, Michal (ed.) Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 35. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-223-4.

obálka 36. Škodovky do celého světa
Vavrečka Kempná, Lucie Export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991. 2. rozšířené vydání Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 36. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-220-3.

obálka Objednat39. Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami
Jana Kleinová (ed) ISBN 978-80-7037-245-6

obálka 40. Přehled dějin hutnictví v českých zemích
Zdeněk Rasl, Irena Laboutková ISBN 978-80-7037-246-3

obálka Objednat41. Od balonu k transatlantickým letům
Michal Plavec (ed) ISBN 978-80-7037-247-0

obálka Objednat42. Božkové ve sbírkách Národního technického muzea
Tomáš Kučera

obálka 43. Historie výroby traktorových strojů
Radoslav Kolomý Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích II.

obálka 44. Vývoj a výroba jeřábů Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích III.

obálka Objednat45. Věda a technika v českých zemích v období první světové války

obálka Objednat46. Vytrvale vpřed: osudy rodu (von) Hardtmuth
Jana Lišková, Hana Králová Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 46 Národní technické muzeum, Praha 2016

obálka Objednat47. Od jízdního kola ke kosmickým raketám
Ludvík Očenášek(1872-1949)

Objednat48. Větroplavba, nejstarší historie létání
Pavel Sviták

obálka Objednat49. Automobilní jeřáby Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích IV.

obálka Objednat50. Josef, Romuald & Rosalia Božek

obálka Objednat51. Mezi uměním a řemeslem

obálka Objednat52. Větroplavba II.
Pavel Sviták Nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914 Století balonů - Od roku 1791 do roku 1890

obálka obálka Objednat53. Joseph Hardtmuth, architekt, vynálezce a podnikatel ve službách Liechtensteinů
Hana Králová