Filozofie vědy a techniky

obálka 1. Ivo Janoušek: Věda, technika a kultura. Praha 2002