MUZEUM ELEKTROTECHNIKY A MÉDIÍ

Muzeum elektrotechniky a médii (MEM) vzniklo uvnitř Národního technického muzea organizační změnou ke dni 1. 2. 2012 (č.j.: NTM č. 1317/2011 ze dne 1. 1. 2012). Na základě této změny byla spojena vybraná sbírková oddělení pod zastřešující muzeum, jedná se o oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky; oddělení fotografické a filmové techniky; v neposlední řadě o oddělení polygrafie.
Muzeum v současné době spravuje největší část (podíl) sbírkových předmětů ze sbírky Národního technického muzea (přičemž nejobsažnějšími fondy jsou fondy oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky a dále oddělení fotografické a filmové techniky).
Z nově vzniklých stálých expozic Národního technického muzea MEM spravuje expozici Tiskařství a Fotografický ateliér. Do poloviny roku 2013 by pak měla ještě k těmto expozicím přibýt další část expozice věnovaná fotografické technice s pracovním názvem Prostor, barva, pohyb.