GDPR

Ochrana osobních údajů v NTM podle GDPR

            Národní technické muzeum (dále jen „NTM“) jako správce osobních údajů kladlo a klade důraz na interní ochranu osobních údajů všech subjektů údajů, s nimiž při své činnosti přijde do styku.

            Jako další krok navazující na ochranu osobních údajů zavedenou před lety v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, provedlo podrobnou analýzu zavedeného systému vzhledem k požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). Z analýzy vyplynulo, že zavedený systém svými procesy plně vyhovuje požadavkům GDPR, je jen třeba systém zdokumentovat, doplnit informace pro subjekty údajů (viz níže) a jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Navíc NTM provedlo osvětu mezi zaměstnanci, aby problematice ochrany osobních údajů z pohledu GDPR rozuměli.

            Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl ve smyslu čl. 37 GDPR jmenován bezpečnostní ředitel NTM Petr Prokopec (e-mail: gdpr@ntm.cz; telefony: +420 220 399 193 nebo +420 775 431 587).

 

                                              Informace o ochraně osobních údajů

 

Edukační programy a workshopy

platné znění

18.05.

starší znění

x

Kamerové systémy

platné znění

18.05.

starší znění

x

Knihovna a studovna

platné znění

18.05.

starší znění

x

Návštěvy

platné znění

18.05.

starší znění

x

Novináři

platné znění

18.05.

starší znění

x

Personalistika a mzdy

platné znění

18.05.

starší znění

x

Spisová služba

platné znění

18.05.

starší znění

x