Chemická laboratoř NTM

A)  Chemická laboratoř NTM je především servisní pracoviště pro restaurátorské a konzervátorské průzkumy fondů NTM. Podstatnou část práce laboratoře tvoří materiálové analýzy sbírkových a historických materiálů. Laboratoř spolupracuje při dokumentaci stavu degradace sbírkových předmětů a dokumentaci historických výrobních technologií.

B) Laboratoř slouží jako konzultační pracoviště v oblasti preventivní konzervace, zejména pro kolegy z NTM.  V této oblasti se uplatňuje především tato instrumentace.

Poplatky a ceny služeb laboratoře NTM

A)  Chemická laboratoř NTM provádí:

B) V oblasti preventinví konzervace laboratoř NTM využívá tyto přístorje:

V posledních letech laboratoř zpracovala průměrně 300 vzorků za rok. Jen část z nich odpovídá na požadavky NTM. Podstatná část analýz je spojena s potřebami restaurátorského průzkumu menších muzeí, některých středních i vysokých škol zaměřených na restaurování i řady soukromých restaurátorů, pracujících na obnově movitých i nemovitých památek. Některé speciální analýzy provádí laboratoř i pro kolegy ze zahraničí v rámci vědecké spolupráce na společných publikacích.