Centrální evidence sbírek

Odbor hlavního kurátora sbírek vytváří a spravuje centrální evidenci sbírek NTM, kontroluje průběh evidence sbírek, koordinuje úpravy sbírkové databáze a administruje výpůjční agendu související s předměty ze sbírek NTM.
Mezi jeho další úkoly patří zajištění činnosti vyplývající ze zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor koordinuje a kontroluje po správní stránce činnost sbírkových oddělení v oblasti evidence, inventarizace a katalogizace sbírkových fondů, prováděnou ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nedílnou součástí činnosti tohoto oddělení je také zajišťování průběžné komunikace s registrem CES Ministerstva Kultury České republiky a provádění aktualizace údajů o sbírkách NTM v tomto registru zapsaných.

Sbírka: Sbírka Národního technického muzea v Praze
(CES Ministerstvo kultury ČR)

Datum zařazení
19.07.2002
Vlastník
Česká republika
Správce
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Podsbírky

  1. Věda, technika a průmyslová výroba  (CES MK ČR - technika)
  2. Železniční sbírka NTM  (CES MK ČR - železnice)
  3. Sbírka architektury, stavitelství a průmyslového designu NTM  (CES MK ČR - architektura)