MgA. Michaela Hrubá

 MgA. Michaela Hrubá

publikační činnost

Jméno a příjmení:

Michaela Hrubá

Titul:

Mgr. MgA.

Kontaktní adresa:

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Telefon:

220 399 264

E-mail:

michaela.hruba@ntm.cz

Vzdělání:

2018- dosud

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

doktorandské studium (téma disertační práce - Fotograf Přemysl Koblic na stránkách fotografických časopisů).

 

 

2012-2017
Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

MgA., Fotografie a intermediální tvorba

 

1990-1996
Filozofická fakulta UK v Praze

Mgr., obor historie

Pracovní zkušenosti:

2014 – dosud
Národní technické muzeum v Praze, 2014- 2020 vedoucí oddělení a kurátor sbírek fotografické a filmové techniky; od 2020 zastupující ředitelka Muzea elektrotechniky a médií

Specializace:

Historie české fotografie, specializace na meziválečnou organizovanou amatérskou fotografii

Výstavy (autorka a spoluautorka):

Sláva amatérské fotografie: Organizovaná amatérská fotografie v letech 1889-1955, NTM (6.11.2019-26.9.2020)

Karel Čapek fotograf, Česká Skalice (1. 7. - 30. 9. 2019)

 Karel Kruis: mezi vědou, technikou a uměním fotografie, NTM (5. 2. - 30. 4. 2019)

Karel Kruis: mezi vědou, technikou a uměním fotografie, NTK (12.5.-30.6.2019)

Karel Čapek fotograf, zámek Klášterec nad Ohří (prosinec 2018 – únor 2019)

Karel Čapek fotograf, Planá nad Lužnicí (březen 2019)

Český kinematograf. Počátky filmového průmyslu 1896 – 1930, Vlastivědné muzeum v Olomouci (22.6.2018- 6.1. 2019)

 

Tvář průmyslové doby. Poldi – lidé a jejich továrna, NTM (29.11.2017-25.3. 2018)

Karel Čapek fotograf, Muzeum Karlovy Vary (21.3. - 10.6. 2018)

 

Český kinematograf. Počátky filmového průmyslu 1896-1930, NTM (28.9. 2016 - 15.10. 2017)

 

Karel Čapek fotograf, NTM (15.4.-26.7. 2015)

 

 

Účast na grantech a výzkumných záměrech:

 

Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí. Kód: DF13P01OVV007. Hlavní řešitelé: Národní technické muzeum, Moravská galerie v Brně, Národní památkový ústav, České vysoké učení technické v Praze (Fakulta stavební), Akademie múzických umění v Praze (Filmová a televizní fakulta)

 

Přednášky a konference:

Kruisovo dílo na pozadí dobové fotografie. Seminář Karel Kruis: mezi vědou, technikou a uměním fotografie, VŠCHT, Praha, 6. 11. 2018.

 

Sociální fotografie - 23.6.2018; Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

 

Nejvýznamnější publikační činnost:

HRUBÁ, Michaela. Stručný vhled do sociální fotografie v českých zemích ve třicátých letech dvacátého století a přínos Přemysla Koblice k tomuto tématu. In: Historická fotografie 18/2019, (Národní archiv) ISBN 978-80-7469-094-5, (Technické muzeum v Brně) ISBN 978-80-87896-72-3, s. 23–37.

HRUBÁ, Michaela a ŠTANZEL, Tomáš. Sláva amatérské fotografie, Praha 2019, ISBN 978-80-7037-318-7, 250 s.

HRUBÁ, Michaela. Kruisovo dílo na pozadí dobové fotografie. In: Sborník Karel Kruis: mezi vědou, technikou a uměním fotografie, (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR) ISBN 978-80-7285-233-8, (NTM) ISBN 9778-80-7037-316-3, Praha, 2019, s. 108–125.

KLIMENT Petr, ŠTANZEL, Tomáš a HRUBÁ, Michaela. Katalog expozice Fotografický ateliér, Interkamera. NTM 2015

KLIMENT Petr, ŠTANZEL, Tomáš a HRUBÁ, Michaela. Photographic Studio and Intercamera: catalogue of the exhibition. NTM 2018

STŘÍTESKÝ, Hynek a kol., Kynžvartská daguerrotypie – zrození moderního obrazového média. Historická fotografie 17/2018, Brno, 2018, ISSN 1213-399X, ISBN 978-80-87896-54-9 (Technické muzeum v Brně), ISBN 978-80-7469-086-0 (Národní archiv), s. 80–83.

HRUBÁ Michaela: Reburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 12. Katalog k výstavě Karel Čapek. NTM 2015