MOUREK A MAŠINKY - program pro mateřské školy

MOUREK A MAŠINKY - program pro mateřské školy

Národní technické muzeum v rámci svých edukačních aktivit nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky. Pro děti od 4 do 6 let  je každou středu od 10 hodin připraven lektorovaný program o mašinkách. Dozví se v něm, co pro naše prapradědečky a  praprababičky v 19. století objev parní lokomotivy znamenal a budou si moci parní lokomotivy prohlédnout. Hodinový program je veden hravou formou. Výklad je prokládán básničkami a písničkami, tak aby malé návštěvníky pobyt v Národním technickém muzeu bavil.

 

Programy se konají ve středu nebo ve čtvrtek.
Začátek programu vždy v 9:00 a 10:30
Délka programu 60 minut
Kapacita programu max. 25 dětí
Cena programu 70 Kč/dítě (2 členové pedagogického doprovodu zdarma)

 

Návaznost RVP PV

  • Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět
  • Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní, kompetence sociální a personální

 

Rezervace workshopů

Workshop trvá 60 minut a koná se na základě rezervace ve středu nebo ve čtvrtek od 9:00 a 10:30.

Na tomto místě si můžete objednat workshop, nebo zkontrolovat obsazenost termínu. Jednoduše si vyberete z programové nabídky a zvolíte začátek workshopu. Workshop je možné rezervovat nejméně deset dní před konáním.

Nové termíny v rezervačním systému vypisujeme dvakrát ročně vždy před začátkem pololetí daného školního roku.

Termíny workshopů pro 1. pololetí školního roku zpřístupňujeme v tzv. přípravném týdnu na konci srpna, termíny pro 2. pololetí školního roku pak během vánočních prázdnin. O zpřístupnění volných termínů informujeme registrované uživatele našeho rezervačního systému e-mailem.

Máte potíže s rezervací nebo dotaz? Kontaktovat nás můžete na pedagogika@ntm.cz

Kontaktovat nás můžete také na telefonním čísle 220 399 230 nebo na rezervace@ntm.cz