Evžen Čihák

Jeden z prvních českých aviatiků. Evžen (Eugen) Čihák se narodil 31. května 1885 ve Vinkovicích v Chorvatsku na území dnešní Jugoslávie, kde jeho otec Ing.František Čihák pracoval ve službách rakousko-uherské dráhy. Matka Marie Čiháková rozená Kašparová, byla sestrou Františka Kašpara, otce Ing. Jana Kašpara, prvního českého aviatika. Po nenadálé výhře 300 tisíc zlatých v turecké státní loterii v roce 1889 se celá rodina přestěhovala do Pardubic, kde Evžen vyrůstal se svými dalšími pěti sourozenci, o rok starším Hugem, mladší sestrou Valerií a bratry Františkem, Leem a Janem a bratrancem Ing. Janem Kašparem a jeho sestrou Marií.

Evžen Čihák uskutečnil svůj první veřejný vzlet 16. července 1911 v Poděbradech, sám však tento let považoval za krátký a málo zdařilý, protože jej musel ukončit pro poruchu motoru. Prameny uvádějí celkem 33 veřejných vzletů a přeletů Evžena Čiháka v rozmezí let 1911 – 1914. 7. května 1912 získal mezinárodní pilotní diplom FAI s číslem 51.

Evžen Čihák zemřel 8. května 1958 v Praze.