České aviatické družstvo

Koncem prvního desetiletí 20. století, po úspěšném Blériotově přeletu kanálu La Manche, se i v Čechách dostala do popředí otázka aeroplánů a byly založeny první letecké organizace.

Ustavující vlaná hromada Českého aviatického družstva (ČAD) se konala 19. března 1910. Účelem družstva bylo „podporovati praktickou aviatiku v Čechách a hlavně vyučiti co nejdříve české piloty“.