Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi a Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM