Výstavy ve spolupráci s NTM

Fenomén Favorit

Úspěšná výstava Národního technického muzea s názvem Fenomén Favorit byla v upravené

formě znovu otevřena v rámci plzeňského design week v prostorách Depa 2015. Výstava připomíná legendární značku našich sportovních jízdních kol. Byla jedním

z nejúspěšnějších výstavních projektů Národního technického muzea.
Pro velký zájem veřejnosti byla výstava  několikrát prodlužována. Pracovníci muzea ve spolupráci s autorem výstavy PhDr. Janem Králíkem proto připravili putovní verzi výstavy, která přiblíží zajímavou historii slavné značky Favorit také návštěvníkům našich regionálních muzeí.

 

ETA – Umění (a) spotřebiče

Vernisáž výstavy: 19. března 2019, v 17. hodin
Trvání výstavy: 20. 3. - 19. 5. 2019
1. podlaží budovy 14

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích a Národním technickým muzeem v Praze. Věnuje se historii podniku ETA (Elektro-Praga Hlinsko), který byl monopolním výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost. Podnik se od 50. let rozrůstal a svou produkci úspěšně vyvážel nejen do zemí RVHP, ale i na západ. Díky tomu byl nucen své výrobky neustále zdokonalovat a obměňovat, což jinak u nás vůbec nebylo běžné. Od poloviny padesátých let také měli velký podíl na návrzích průmysloví výtvarníci. Klíčovou osobností byl Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů 20. století, který je podepsán pod většinou zdejších výrobků do roku 1989.

kurátor výstavy: Vít Jakubíček
autor a kurátor výstavy: Jiří Hulák (Národní technické muzeum)

navštivte také stránky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně